Broj pregleda: 1751
 
   
 


AMBLEMI I ZASTAVE

U ovom linku moraju biti zabilježene sve aktivnosti UDNG koje se odnose na izradu i prodaju njenih amblema i zastava.
Izrađeni amblemi i zastave moraju biti standardnog oblika kako je to propisano Statutom UDNG a iznimno se mogu po odobrenju i odluci Upravnog odbora UDNG izrađeni amblemi i zastave povećavati i smanjivati prema potrebi.
Sve buduće aktivnosti po ovom linku će UDNG prikazati građanima u nastavku po točkama i naslovima aktivnosti.
UDNG si daje za pravo da ovaj link može mijenjati uz suglasnost sa donesenim odlukama Upravnog odbora UDNG.
grb_udruge