Broj pregleda: 1741
 
   
 


VIJESTI

U ovom linku moraju biti zabilježene sve vijesti koje se prenose nakon prvog čitanja kao najnovije vijesti kao i druge vijesti za koje bi bilo potrebno više prostora.
Vijesti se objavljuju sa podacima u kojem linku se građani o tim vijestima mogu upoznati detaljnije i u njih uvjeriti.
Vijesti se u ovom linku prikazuju i mijenjaju svaka tri mjeseca a potom se brišu sa linka osim onih za koje se vode posebni postupci a brišu se nakon okončanja tih postupaka.
Imenovane vijesti se bilježe rednim brojem vijesti na koje se one odnose sa datumom njihove objave.
UDNG si daje za pravo da ovaj link može mijenjati prema potrebama uz suglasnost Upravnog odbora UDNG.