Broj pregleda: 1734
 
   
 


CILJEVI UDRUGE


Inicijativni odbor udruge je svoje ciljeve usvojio na prvom neslužbenom sastanku na kojem je donesena odluka dana 10.09.2010 godine da se održi Skupština i donese odluka o njezinom osnutku te da do skupštine Predsjednik inicijativnog odbora sastavi uvodni govor zbog čega se namjerava osnovati udruga UDNG. Uvodni govor je dobio urudžbeni broj i dostavljamo ga u cjelosti.

________________________________________________________________________________________________________________________________
Zagreb: 27.11.2010.
Posl. broj: 38/10
Veza broj: -
List: 1/1
Predmet: UVODNI GOVOR PREDSTAVNIKA INICIJATIVNOG ODBORA.

PREDSTAVNIK INICIJATIVNOG ODBORA
BOLJEVAC MARTIN

POŠTOVANI GOSTI,
POŠTOVANI ČLANOVI OSNIVAČKE SKUPŠTINE
I POŠTOVANI ČLANOVI INICIJATIVNOG ODBORA!


Naš inicijativni odbor od 6 članova, me ovlastio da Vam u uvodnom dijelu Osnivačke skupštine kao njihov predstavnik ukratko priopćim način i razloge zbog kojih smo se odlučili osnovati udrugu pod nazivom Udruga diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske.
Prvi inicijator osnivanja ove udruge je Marija Cvrtak a njezina inicijativa se temelji na vlastitom iskustvu i saznanju važnosti upravljanja Sustavima kvalitete za rješavanje njezinih odnosa sa sudbenom vlasti i drugim institucijama našeg sustava.
Sličnih primjera je doživio i veliki broj drugih građana.
Marija Cvrtak se u rješavanju svojih gore navedenih odnosa na konkretnom primjeru uvjerila da je imenovani Stalni sudski vještak za struku Upravljanja sustavima kvalitete Martin Boljevac upravo ta kompetentna osoba koja može riješiti te odnose ali je i on kao kompetentna osoba diskriminiran jer ga Sudbena vlast ne koristi za Upravljanje sustavima kvalitete kao stručnjaka kojeg je sama imenovala.
U kompetentnu stručnost imenovanog Stalnog sudskog vještaka su se uvjerili i još nekoliko građana RH od kojih je u međusobnoj vezi nastao naš inicijativni odbor koji broji 6 članova, a inicijativnom odboru su se pridružili i ostali članovi kojima je dobro poznato značenje Sustava kvalitete i posebno upravljanje sa tim sustavom. Inicijativni odbor se jednoglasno dogovorio da političko djelovanje u ovoj Udruzi neće biti dopušteno.
Izradili smo sve potrebne dokumente da bi se znalo na koji će način biti osnovana ova Udruga, a od najvažnijih dokumenata ove udruge su PROJEKT ZA OSNIVANJE, STATUT I POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE.
Prikupili smo članove Osnivačke skupštine kako osnivanje Udruge, njezina registracija i njezin početak rada ne bi bili upitni.
Pozvali smo na Osnivačku skupštini Predsjednika RH Ivu Josipović i njegovog Izaslanika, Predsjednicu Vlade RH Jadranku Kosor i njezinog izaslanika, izaslanika Obiteljskog centra Marijo Živković, predstavnika crkve Kardinala Josipa Bozanić i njegovog izaslanika, Predsjednika Skupštine Grada Zagreba i njegovog izaslanika, predstavnika odvjetničke kuće Mario Klokočovnik i predstavnika Željezničke tiskare a sve iz razloga da uvjerimo pozvane da su naše namjere oko osnivanja rečene Udruge i njezin daljnji rad ozbiljni i potrebni za razvoj prihvatljive demokracije u Republici Hrvatskoj.
Rad se temelji na načelima Opće deklaracije o ljudskim pravima u kojima se Udruga zalaže za vladavinu prava građana RH putem istaknutih kompetentnih stručnjaka, koristeći se pritom uslugama najkvalitetnijih kompetentnih institucija našeg sustava koji će svojim primjerom obavljanja poslova utjecati na druge institucije sa manjom kvalitetom kako bi došlo i do poboljšanja kvalitete cijelog Sustava Republike Hrvatska odnosno povećanja njegove kvalitete obavljanja poslova na svim razinama.
Udruga posebno pazi i na Upravljanje Sustavima kvalitete jer je bez tog segmenta Uvođenje sustava kvalitete na bilo kojoj razini upitno.
Diskriminacija građana RH je temeljena upravo na nekvalitetnim Sustavima odnosno Sustavima koji ne poštuju Opću deklaraciju o ljudskim pravima, Ustav, Zakone i druge propise koji se odnose na ljudska prava.
Udruga se zalaže za otkrivanje istine te da po bilo koju cijenu do nje dođe službeno kod diskriminiranih građana ne dozvolivši pojedincima da njihovu istinu pretvaraju u laž odnosno mijenjanje njihovih moralnih načela.
Naši mediji nisu dovoljno prikazali javnosti kakva je kvaliteta našeg Sustava i kako se Upravlja sa tim Sustavom. Neprestano se govori o nekim stručnjacima koje mediji prikazuju kao kompetentne za to područje, a ti stručnjaci do današnjeg dana nisu pokazali dovoljne rezultate da se kod nas poštuju načela Opće deklaracije o ljudskim pravima i to nepoštovanje imenovane deklaracije traje 20 godina.
Na raznorazne projekte je utrošen veliki novac, a rezultati su u posljednjih 20 godina poražavajući za građane jer ih građani ne mogu koristiti za ishranu niti za odijevanje.
Porazno je to da se na nemoralan način djeluje i na poštene građane da krše osnovna načela morala kako bi opstali u tom društvu.
Posebno zabrinjavaju Viši slojevi nadzora koji svojim odlukama potvrđuju nemoralne postupke nižih slojeva nadzora građana po kojima ti niži slojevi nadzora građana prozivaju visoko educirana građane da su neuki u svojim postupcima iako su svjesni da je njihova edukacija viša od edukacije koju oni imaju i tako im se podruguju.
U sudbenoj vlasti se često ne pazi tko je što od stranaka u parnici učinio nego se pazi na sitnice koje nemaju nikakvog utjecaja za donošenje odluka te vlasti i na taj način se uzima građanima njihova imovina.
Ova Udruga je svjesna da je korupcija sagradila čvrsti zid između korumpiranog i nekorumpiranog dijela građana Republike Hrvatske koje se mora srušiti do temelja.
Rušenje tog zida se može postići samo primjenom Sustava kvalitete koji ima na čelu kompetentne stručnjake koji imaju ovlasti Upravljati sa tim sustavom za što se posebno zalaže ova Udruga.
Na temelju kratko opisanih ciljeva ove Udruge u ovom uvodnom govoru, pred cijelom našom javnošću, izjavljujemo da nikada u ovoj Udruzi od crne boje neće biti bijela boja i obratno te da nikada nećemo dozvoliti da od istine, putem naših institucija Sustava, postane laž.

U Zagrebu, 27.11.2010 godine

Predstavnik inicijativnog odbora
Boljevac Martin ________________________________________________________________________________________________________________________________Nakon osnutka UDNG je došlo do znatnih ispravaka usvojenog Statuta udruge u uredu državne uprave za registraciju udruga u kojem je usvojen Statut udruge u kojem su člankom 11 službeno propisani ciljevi udruge. Izvadak članka 11 Statuta udruge se dostavlja građanima na uvid na hrvatskom i engleskom jeziku.


Ciljevi UdrugeČlanak 11.

(1) Cilj udruge je pomaganje diskriminiranim i nezadovoljnim građanima u ostvarenju ljudskih prava sukladno propisima Opće deklaracije o ljudskim pravima i Ustavu RH te pronalaženje rješenja za svako odstupanje od drugih propisanih standarda u Republici Hrvatska, mijenjanje moralnih načela građana, sa ciljem poštovanja propisa Opće deklaracije o ljudskim pravima i Ustava Republike Hrvatske, razvijanje i unapređenje Sustava kvalitete na svim razinama sukladno tehničkom razvoju, dostignućima, znanosti, tehnologiji, iskustvima i praksi u Republici Hrvatskoj.


The objectives of the AssociationArticle 11

(1) The goal of the association is to help disgruntled citizens and discriminated against in the realization of human rights in accordance with the provisions of the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of the Republic of Croatia and finding solutions to any deviation from other standards prescribed in the Republic of Croatia, changing the moral principles of the citizens, in order to respect the regulations of the Universal Declaration on Human Rights and the Croatian Constitution, the development and improvement of quality at all levels in accordance with the technical development of the art, science, technology, experience and practice in the Republic of Croatia.