Broj pregleda: 1734
 
   
 


RAD NA EDUKACIJI


Da bi bila zaštićena vladavina prava u Republici Hrvatskoj, udruga je poduzela sve mjere da se u tome pomogne sudbenoj vlasti.
Radi mogućnosti edukacije u kojoj bi UDNG pomogla sudbenoj vlasti da stalni sudski vještak koji pruža stručnu pomoć našim sudovima uz svoju stručnu obuku bude educiran i iz područja kvalitete UDNG je sklopila poseban sporazum sa svojim partnerima certifikacijskom kućom Oscar d.o.o. i društvom HDSV (Hrvatsko društvo sudskih vještaka) koji joj daju u tome pomoć.
Vrhunski stručnjaci raznih područja koji su uz dokaze o struci educirani još i iz propisa na kojima se temelji njihova kvaliteta mogu biti nakon svoje edukacije za stalne sudske vještake najveća stručna pomoć našim sudovima u uspostavi vladavine prava u Republici Hrvatskoj.
Temeljem niza dogovora sa svojim partnerima UDNG je dana 28.02.2013 godine održao proširenu sjednicu Upravnog odbora UDNG a zapisnik sa te sjednice građani mogu vidjeti u naslovu ove stranice pod nazivom „ODLUKE TIJELA UDRUGE“ klikom na blog „Odluke upravnog odbora udruge“.
Kako se Vlada Republike Hrvatska očitovala o skupoći te edukacije prošle godine (gospodin Mesarić) UDNG je nakon niza konsultacija iz područja prava odlučila primiti donaciju od 525.000,00 kuna od svojeg predsjednika koji je na 4 godine imenovan za stalnog sudskog vještaka iz područja „Upravljanje sustavima kvalitete i auditiranja a odnosi se na mentorstvo u edukaciji 100 imenovanih vještaka sukladno propisima Pravilnika o stalnim sudskim vještacima odnosno 5.250 kuna po jednom kandidatu U svezi sa troškovima mentorstva su sastavljene i ovjerene javnobilježničke isprave a uzorak izjava mogu građani vidjeti u naslovu ove stranice pod nazivom „POTPORE I DONACIJE“ klikom na naslov „Donacije“. Napominjemo da ukupan trošak mentorstva za 100 kandidata iznosi 750.000,00 kuna i da je UDNG jedina organizirana udruga koja istovremeno može dati i mentora i predmete za izradu 500 vještačkih nalaza za samo 225.000 kuna.
U tijeku su pregovori oko popusta u edukaciji općeg dijela sa Hrvatskim društvom sudskih vještaka u iznosu od 150.000,00 kuna za 100 kandidata a u dogovoru je i edukacija kandidata i iz propisa kojima se propisuje kvaliteta sa Centrom za razvoj i kvalitetu Oskar d.o.o. čija cijena za sada nije utvrđena konačno i iznosi u globalu 950.000,00 koje temeljem ponude ovog centra UDNG namjerava tražiti specificirano od Vlade Republike hrvatske.
Za sada nam nije poznato da ovaj patent u uspostavi vladavine prava koristi bilo koja država u svijetu.
Osim ove vrste edukacije udruga namjerava koristiti osposobljene vještaka za održavanje radionica prvenstveno u visokoobrazovnim ustanovama sa prioritetom ustanova koje školuju pravne stručnjake (fakulteti i sveučilišta).