Broj pregleda: 1743
 
   
 


LOKALNA UPRAVA I SAMOUPRAVA

Udruga UDNG se posebno bavi problemima oko stvaranja i širenja korupcije i diskriminacije na područjima djelovanja lokalne uprave i samouprave. Sve bitne činjenice za kvalitetan život građana se odnose na mjesto njegovog stanovanja i mjesto rada. U lokalnoj upravi i samoupravi se rješavaju svi odnosi prema teritorijalnom ustroju naših županija, gradova, općina i drugih mjesta stanovanja pa je temeljem tih činjenica došlo i do teritorijalnog djelovanja UDNG. Teritorijalno djelovanje UDNG se vrši po principu transparentnosti UDNG stim da se stvore svi uvjeti za takovo djelovanje.

Do sada su se ispunili i ostvarili uvjeti za aktivnost UDNG na 4 županije i u Gradu Zagrebu u kojima UDNG ima svoje podružnice.

U gradu Varaždinu je osnovana podružnica UDNG za Varaždinsku županiju a izabrana Predsjednica podružnice je Snežana Čavstven Boltek. Privremeno djelovanje UDNG po svojim projektima u ovoj županiji se vrši putem njenog centralnog dijela. Dozvoljava se aktivnost ove i drugih županija za područja gradova i općina pružanje stručne pomoći građanima putem izabranih povjerenika koje izaberu podružnice na sjednici vijeća podružnica. Za početak rada Stručnog tima ove i drugih podružnica će UDNG donijeti posebnu odluku u dogovoru sa Predsjednicima podružnica. Podružnica još nema pečate i uvjete ra rad.
U gradu Ivanić Grad je osnovana podružnica UDNG za Zagrebačku županiju a izabrana Predsjednica podružnice je Katarina Ciganović koja je naknadno izabrana i za Dopredsjednicu UDNG. Za teritorijalno djelovanje i rad ove podružnice vrijede iste odredbe kao i za podružnicu UDNG za Varaždinsku županiju. Podružnica ima pečate ali nema uvjete za svoj rad.
U gradu Kutini je osnovana podružnica UDNG za Sisačko Moslavačku županiju a izabrani Predsjednik podružnice je Stjepan Sedak. Za teritorijalno djelovanje i rad ove podružnice vrijede iste odredbe kao i za podružnicu UDNG za Varaždinsku županiju. Podružnica ima pečate ali nema uvjete za svoj rad. Osnovana je temeljem izaslanstva općine koje je prisustvovalo jednoj sjednici Upravnog odbora UDNG koje je poslalo u UDNG Zapisnik o osnutku te podružnice bez vjerodostojnih potpisa i bez prisustva izaslanstva UDNG. Status ove podružnice je nakon primljene elektronske pošte upitan.
U općini Primošten je osnovana podružnica UDNG za Šibensko Kninsku županiju a izabrani predsjednik je Stipe Petrina. Za teritorijalno djelovanje i rad ove podružnice vrijede iste odredbe kao i za podružnicu UDNG za Varaždinsku županiju. Osnovana je temeljem izaslanstva općine Primošten koje je prisustvovalo jednoj sjednici Upravnog odbora UDNG i nakon kraćeg vremena je poslalo u UDNG Zapisnik o osnutku te podružnice bez vjerodostojnih potpisa i bez prisustva izaslanstva UDNG. Predsjednik UDNG je osobno otišao u tu podružnicu kako bi utvrdio pravo stanje odnosno njezin status dali je osnovana ili ne. Status ove podružnice je nakon primljene elektronske pošte upitan a o svemu će donijeti svoju odluku Upravni odbor UDNG na svojoj osmoj sjednici.
U drugim područjima lokalne uprave i samouprave UDNG zbog financijskih poteškoća nije bila u stanju osnovati svoje podružnice. Za osnivanje podružnica na tim područjima se mole zainteresirani da stupe u kontakt sa Predsjednikom UDNG radi dogovora o mjestu i načinu osnutka podružnica kao i mjestu rada Stručnog tima i Upravnog vijeća podružnice.

Po dosadašnjoj suradnji UDNG sa lokalnom upravom i samoupravom negativnu ocjenu su dobili grad Kutina i općina Popovača pošto nisu ispunili osnovne norme ponašanja za priznanje i organizaciju rada UDNG.

UDNG će u buduće sve aktivnosti po ovom linku građanima dati na znanje u nastavku po točkama i naslovima aktivnosti.
UDNG si daje za pravo da ovaj link može mijenjati uz suglasnost sa donesenim odlukama Upravnog odbora UDNG.