Broj pregleda: 1736
 
   
 


CENTAR ZA RAZVOJ I KVALITETU OSKAR d.o.o.

Ovaj partner je sa UDNG zaključio Sporazum po kojem su regulirani međusobni odnosi, a uvid u ovjereni primjerak sporazuma građani mogu izvršiti u UDNG uz prethodni kontakt sa Predsjednikom ili tajnicom UDNG.
Centar za razvoj i kvalitetu OSKAR d.o.o. svojim primjerom može poslužiti kao uzor u postizanju kvalitete naših stručnjaka koji uz svoju stručnu spremu dobivaju i potvrdu o svojoj kvaliteti.
Upravo takovi stručnjaci mogu predstavljati kvalitetne sudske vještake koji svojom kvalitetom pridonose sudbenoj vlasti u kvaliteti vladavine prava.
U nastavku UDNG upoznaje naše građane o svim aktivnostima koje su od osobitog značaja za partnerstvo sa Centrom za razvoj i kvalitetu OSKAR d.o.o.

/object >