Broj pregleda: 1749
 
   
 


PODRUŽNICE


1. Temelj za osnivanje Podružnica UDNG je odluka Upravnog odbora UDNG broj 13/11 koja se dostavlja građanima na uvid.

ZAPISNIK
SA DRUGE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UDNG

Na Upravnom odboru su nazočni: Martin Boljevac-predsjednik, Marija Mlinarić-član, Marija Cvrtak-član i zapisničar, Zorka Antolković-član i Ivan topić-član. Odsutni članovi-nitko. Sjednici su prisutni osim članova UO predsjednica NO Rajka Skurjeni Krpan, blagajnica Ivana Čleković, član UDNG Krešimir Mlinarić i Stjepan Sedak i kandidati za nove članova UDNG Alojz Seleši, Stanko Šimunović, Slavko Račan i Novina Manuela. Na sjednici su donesene slijedeće odluke:
ODLUKA BROJ 13/11
Odluka se odnosi na procese za osnivanje Podružnica UDNG.
Nakon održane rasprave UO je jednoglasno donio slijedeću odluku:
Osnivanje Podružnica izvršiti u skladu sa važećim propisima.
Početak osnivanja Podružnica vršiti nakon prijema rješenja o registraciji UDNG.
Dozvoljava se osnutak jedne Podružnice UDNG u svakoj Županiji. Sjedište Podružnice dogovoriti sa Županijom. Tijelo Podružnice čine Predsjednik, Zamjenik predsjednika, Viječe podružnice, Stručni tim i blagajnik. Osnutku Podružnice prisustvuje Predsjednik i Tajnik UDNG. Članovi Podružnice se evidentiraju u Matičnu knjigu UDNG. Smatra se da je Podružnica osnovana kada Upravni odbor UDNG donese svoju odluku o njezinom osnutku.

Zagreb 15.01.2011 godine u 14 sati.
Zapisničar:
Marija Cvrtak2. Do sada je osnovana:
  • Podružnica UDNG za Sisačko Moslavačku Županiju. Predsjednik podružnice je STJEPAN SEDAK, telefon za kontakte je 044 679 575, mobilni telefon 099 6992864. Sve odluke se donose u izabranom Vijeću podružnice. Podružnica ima potrebne ovlasti, žigove i broj žiro računa. Radnim tijelima podružnice istekao mandat 26.03.2015 godine. Zainteresirani kandidati za izbor u tijela podružnice UDNG za Sisačko moslavačku županiju se mogu prijaviti dosadašnjem predsjedniku podružnice ili predsjedniku udruge UDNG.
  • Podružnica UDNG za Zagrebačku Županiju. Predsjednik podružnice je KATARINA CIGANOVIĆ, telefon za kontakte je 091 784 0986. Sve odluke se donose u izabranom Vijeću podružnice. Podružnica ima potrebne ovlasti, žigove i broj žiro računa. Radnim tijelima podružnice istekao mandat 21.05.2015 godine. Zainteresirani kandidati za izbor u tijela podružnice UDNG za Zagrebačku županiju se mogu prijaviti dosadašnjem predsjedniku podružnice ili predsjedniku udruge UDNG.
  • Podružnica UDNG za Varaždinsku Županiju. Predsjednik podružnice je SNEŽANA BOLTEK, telefon za kontakte je 099 838 8511. Sve odluke se donose u izabranom Vijeću podružnice. Podružnica ima potrebne ovlasti a žigove i broj žiro računa su u izradi. Radnim tijelima podružnice istekao mandat 18.05.2015 godine. Zainteresirani kandidati za izbor u tijela podružnice UDNG za Varaždinsku županiju se mogu prijaviti dosadašnjem predsjedniku podružnice ili predsjedniku udruge UDNG.
  • Podružnica UDNG za Šibensko Kninsku Županiju. Predsjednik podružnice je za sada pod razmatranjem u UDNG, telefon za kontakte će UDNG dostaviti kada se riješe odnosi između UDNG i ove podružnice koja za sada ima potrebne ovlasti za rad i žigove a broj žiro računa je u tijeku izrade. Radnim tijelima podružnice istekao mandat 26.07.2015 godine. Zainteresirani kandidati za izbor u tijela podružnice UDNG za Šibensko kninsku županiju se mogu prijaviti predsjedniku udruge UDNG.
  • Podružnica UDNG za Grad Zagreb. Predsjednik podružnice Boško Strelec. Sjedište podružnice je na adresi Ilica 65, 10 000 Zagreb, kontakt sa podružnicom 098 320 893. Radnim tijelima podružnici prestaje mandat aktivnosti 21.03.2018 godine.


  • 3. U pripremi je osnivanje Osječko Baranjske, Bjelovarsko Bilogorske, Splitsko Dalmatinske i Karlovačke Županije. Molimo građane da se jave Predsjedniku UDNG ako žele biti u tijelima imenovanih podružnica.


    4. Pozivamo građane koji žele imati podružnicu u svojoj Županiji i koji žele raditi u tijelima podružnice da se jave Predsjedniku UDNG radi dogovora oko osnutka i rada podružnice.