Broj pregleda: 1741
 
   
 


POZIVI I NATJEČAJI

Udruga UDNG ovaj link služi samo za izdane pozive građanima i izdane natječaje.
Pozive će UDNG koristiti u slučajevima kada bude onemogućen rad UDNG zbog nekorektnih radnji koje bi mogle ugroziti rad UDNG.
Natječaje će UDNG koristiti kada budu građani morali znati o načinima na koje mogu najlakše dobivati kvalitetnu stručnu pomoć od UDNG.
Za sve pozive i natječaje mora biti donesena posebna odluka Upravnog odbora UDNG.
U odluci Upravnog odbora UDNG mora biti naveden način na koji se traži od građana pomoć ili daju građanima natječaji, vrsta pomoći ili natječaja, vrijeme sa rokovima i zaduženja stručne osobe ili osoba za sastav tražene pomoći ili davanja natječaja. Sve buduće aktivnosti po ovom linku će UDNG prikazati građanima u nastavku po točkama i naslovima aktivnosti na koje se one odnose.
UDNG si daje za pravo da ovaj link može mijenjati uz suglasnost sa donesenim odlukama Upravnog odbora UDNG.

1. POZIV - ZA NAČELNIKE SVIH OPĆINA I GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKA


Poštovani !

Vašoj županiji je naša UDNG dostavila naš Plan rada za 2014 godinu zajedno sa Planom financiranja u 2014 godini i za njihovu dokaznu dostavu dobila potvrdu prijema na poštanskoj povratnici.
U koliko ste zainteresirani za našu stručnu pomoć koja se odnosi na međuljudske odnose, otklon diskriminacije i korupcije na Vašem području (grad ili općina koje zastupate), molimo da od Vaše županije tražite kopije naših planova kako bi po njima mogli postupati i o ovom problemu upoznati Vaše vijeće radi njihove odluke o načinu realiziranja naših planova.
Naše planove u pružanju stručne pomoći provodimo u Upravnom dijelu UDNG i u Podružnicama UDNG koje smo osnovali ili koje čemo osnovati u svakoj županiji Republike Hrvatska na tri načina.
Prvi način pružanja stručne pomoći se odnosi na pismeno i usmeno posredovanje naše UDNG u medijacijskom postupku pomoću Stručnog tima Upravnog dijela UDNG odnosno Stručnog tima Podružnice UDNG u odnosu na prijavitelja i čimbenika koji je prijavljen a slučaj još nije pokrenut za rješavanje odnosa na sudovima ili državnim odvjetništvima.
Drugi način pružanja stručne pomoći se odnosi na postupke koji se vrše na sudovima ili državnim odvjetništvima temeljem pružanja besplatne pravne pomoći od strane UDNG sukladno rješenju Ministarstva pravosuđa i to tijekom cijelog postupka odnosno njegovog prekida po odluci podnositelja prijave.
Treći način pružanja stručne pomoći se odnosi na postupke koji se vrše na sudovima ili državnim odvjetništvima temeljem besplatne izrade Nalaza i mišljenja sudskog vještaka sa posebnom pozornošću na kvalitete dokumenata i zapisa te kvalitete njihove uporabe i izrade odnosno primjene u sudskim postupcima.
Ovaj poziv Vam se dostavlja radi prijema na znanje naše odluke o mjerenju kvalitete naših sustava koja se odnosi na lokalnu upravu ili otkrivanja čimbenika koji to mjerenje onemogućavaju svojim odlukama.

Srdačan pozdrav.

Predsjednik UDNG:
Martin Boljevac