Broj pregleda: 1733
 
   
 


OSNOVNI UVJETI ZA PRUŽANJE STRUČNE POMOĆIUdruga može stručnu pomoć pružiti pod uvjetom da građani budu članovi udruge sukladno propisima Rješenja za rad UDNG.
Odlukom Upravnog odbora UDNG se članarina ne plaća a osim prijavitelja diskriminacije i nezadovoljstva članovi mogu biti i građani koji čine tijela UDNG i njenih podružnica.
Drugi uvjet za pružanje stručne pomoći je davanje punomoći udruzi.
Sada UDNG osigurava uvjete za pružanje stručne pomoći i zbog izobrazbe svojeg Stručnog tima prima samo najteže slučajeve diskriminacije i nezadovoljstva na obradu u dogovoru sa Predsjednikom UDNG.
Kada UDNG bude povećala prihvat prijava u većem broju za obradu i ako Upravni odbor UDNG donese odluku o plaćanju članarine, građani će biti informirani dopunama ovog linka.


UZORAK PRIJAVEZa prijem stručne pomoći od UDNG građani moraju istoj dostaviti svoju prijavu sa svim dokazima kako bi Stručni tim DNG mogao razumjeti vrstu diskriminacije i njihovog nezadovoljstva.
Uzorak prijave mora biti napisan tiskanim slovima na računalu sa ukratko i jasno navedenim podacima o vrsti diskriminacije ili njihovog nezadovoljstva.
Uz prijavu se moraju priložiti dokazi a UDNG ih mora dokazno primiti.
U nastavku se dostavlja ogledni primjerak prijave koju građani mogu predati udruzi na licu mjesta.

________________________________________________________________________________________________________________________________

IME I PREZIME:
ADRESA STANOVANJA:

E-mail:
Telefon:
mobilni telefon:

Mjesto i datum:

UDRUGA DISKRIMINIRANIH I NEZADOVOLJNIH
GRAĐANA RH (UDNG)

Nehruov trg 38
10060 ZAGREB

Za predsjednika – tajnika UDNG

Predmet prijave:

OPIS VRSTE DISKRIMINACIJE:

OPIS VRSTE NEZADOVOLJSTVA:

POPIS DOKAZA:

IME, PREZIME I POTPIS
________________________________________________________________________________________________________________________________


DOKUMENTI ZA DOKAZ TEMELJA PRIJAVEPredani dokumenti udruzi na razmatranje moraju biti točni sa što više zapisa na kojima se temelje a nedostajuće zapise podnositelj mora obrazložiti u prijavi.
Ukoliko nedostaje bilo koji dokument podnositelj prijave je dužan izvijestiti svojom prijavom udrugu kako bi ista mogla tražiti službeno temeljem punomoći kopiju dokumenta od izdavatelja.
Sporne dokumente i zapise podnositelj obavezno mora obrazložiti u svojoj prijavi u dijelu opisa vrste diskriminacije i nezadovoljstva podnesene prijave udruzi.
Ovaj link će udruga mijenjati u odnosu na donošenje posebnih odluka o vrstama prijava u odnosu na djelatnosti udruge.