Broj pregleda: 1750
 
   
 


PRIOPĆENJA

Udruga UDNG ovaj link služi samo za izdana priopćenja javnosti kod kojih se ista ne mogu iz nerazjašnjenih okolnosti ta priopćenja dati našoj javnosti medijskim putem.
Za svako priopćenje javnosti mora biti donesena posebna odluka Upravnog odbora UDNG.
U odluci Upravnog odbora UDNG mora biti naveden način priopćenja javnosti, vrijeme sa rokovima tog priopćenja i zadužena stručna osoba ili osobe za sastav tog priopćenja.
Sve bitne činjenice koje ometaju kvalitetan rad UDNG se javnosti priopćavaju a sve buduće aktivnosti po ovom linku će UDNG prikazati građanima u nastavku po točkama i naslovima aktivnosti koje se odnose na priopćavanja.
UDNG si daje za pravo da ovaj link može mijenjati uz suglasnost sa donesenim odlukama Upravnog odbora UDNG.


PRVO PRIOPĆENJE

Ovo priopćenje nije javnosti dao niti jedan učesnik našeg medijskog prostora a isto je poslano elektronskom poštom na 37 adresa.
Povratnu informaciju je udruzi UDNG poslao samo jedan sudionik koji je primio našu elektronsku poštu.
U tom odgovoru je izjavio da je ovo priopćenje proslijedio svojem glavnom uredniku koji na to nije reagirao.
Postupak i način na koji je naše prvo priopćenje za javnost dostavljeno našim medijima građani mogu pogledati u nastavku.

Nemate instaliran pdf plugin za vaš preglednik - preuzmite dokument

Nemate instaliran pdf plugin za vaš preglednik - preuzmite dokument


DRUGO PRIOPĆENJE

Ovo priopćenje se odnosi na zainteresirane građane koji se žele educirati iz područja Kvalitete a nisu u mogućnosti financirati svoje obrazovanje iz tog područja.
Udruga UDNG je građanima osigurala tu edukaciju a vršiti će je organizacija koja je ovlaštena za edukaciju i provođenje ispita na temelju sklopljenog partnerskog sporazuma.
Naziv poslovnog partnera je „OSCAR, Centar za razvoj i kvalitetu d.o.o.“ sa sjedištem u Zagrebu koji temeljem sklopljenog sporazuma sa UDNG vrši edukaciju sa znatnim popustom.
Cilj UDNG je da educirani građani sa položenim ispitima iz područja kvalitete i položenim ispitima iz svoje struke uz određeno iskustvo postanu stalni sudski vještaci za područje kvalitete po strukama te da svojim znanjem u izradi nalaza i mišljenja sudskog vještaka na taj način doprinesu kvaliteti i brzini suđenja u sudbenoj vlasti.
U organizaciji UDNG se nakon edukacije iz kvalitete provodi praktički dio osposobljavanja imenovanih sudskih vještaka a UDNG za njihovo osposobljavanje osigurava mentora i predmete vještačenja sa popustom u financiranju od 70 posto ili po dosadašnjoj cijeni od 7.500,00 kuna iznos popusta je 5.250,00 kuna.
Opći dio osposobljavanja se vrši u organizaciji drugog poslovnog partnera UDNG sa kojim je sklopljen sporazum ali cijena popusta još nije dogovorena stim da je važno znati da ukupna cijena u ovom slučaju iznosi 2.500,00 kuna.
Naziv drugog partnera je „HDSV“ ili Hrvatsko društvo sudskih vještaka a sjedište mu se također nalazi u Zagrebu.
Sukladno navedenim opisima edukacije UDNG je osigurala popust za imenovane edukacije u iznosu od 56 posto ili iznos od 13.800,70 kuna od ukupne cijene koja iznosi 24.096,40 kuna po kandidatu.
Cilj UDNG je da građani RH prođu edukacije besplatno putem UDNG a da ista razliku od 10.240,20 kuna osigura putem ponude koju je dostavila Vladi Republike Hrvatske dana 12.06.2013 godine i dana 04.07.2013 godine.
Navedene predmete ponude UDNG koje su dostavljene Vladi Republike Hrvatske možete u prijepisu vidjeti na ovoj web stranici u našem naslovu „NEISPUNJENE OBAVEZE PREMA UDRUGI“ u linku pod naslovom „Politika“.
U koliko Vlada Republike Hrvatske pristane na dogovor sa UDNG koji se provodi putem zapisnika i osigura navedeni iznos od 10.240,20 kuna, cijeli iznos troškova edukacija bi bio besplatan. Ako Vlada Republike Hrvatske ne pristane na taj projekat po ponudi UDNG, projekat edukacije se može provesti u organizaciji UDNG i zainteresiranih građana republike Hrvatske pod uvjetom da taj iznos od 10.240,20 kuna po dosadašnjem obračunu plate zainteresirani građani za edukacije.

Temeljem navedenih pojašnjenja, udruga UDNG putem ovog drugog priopćenja građanima slijedeću obavijest:


„MOLIMO ZAINTERESIRANE GRAĐANE ZA EDUKACIJU PO PRETHODNOM POJAŠNJENJU IZ OVOG PRIOPĆENJA DA SE JAVE PREDSJEDNIKU UDNG NA MOBILNI TELEFON BROJ 098 519511 RADI DOGOVORA O MOGUĆNOSTI UPISA I PRIJAVE ZA EDUKACIJE.
RADI ODUGOVLAČENJA PLANIRANE EDUKACIJE KOJA NISU UZROKOVANA RADOM UDNG PODNOSIMO OVO PRIOPĆENJE PRIJE ZAVRŠNIH DOGOVORA SA VLADOM REPUBLIKE HRVATSKE A KRAJNJI REZULTAT OKO EDUKACIJE ĆE BITI OBJAVLJEN TIJEKOM KOLOVOZA 2013 GODINE NA NAŠEM LINKU NATJEČAJI KOJI SE NALAZI POD OVIM NASLOVOM“.


TREĆE PRIOPĆENJE

Ovim trećim priopćenjem obavještavamo sve građane Republike Hrvatske da smo našim Planom i programom rada za 2014 godinu planirali organizirati rad naših povjerenika po svim gradovima i općinama te dajemo ovim priopćenjem mogućnost građanima da predstavljaju našu UDNG u kontaktu sa drugim građanima. Zainteresirani se mogu prijaviti svakom našem Predsjedniku podružnice u kojoj županiji smo osnovali svoju podružnicu a gdje nismo neka se jave na telefone iz naslova „Kontakti“ ove web stranice. Istovremeno dajemo mogućnost da se Hrvatski građani iz dijaspore mogu organizirati u izboru povjerenika na područjima države u kojoj imaju stalni boravak kako bi njihov povjerenik mogao stupiti u kontakte sa našom UDNG temeljem podataka koje smo dostavili u naslovu Kontakti ove web stranice. Uz ovo priopćenje prilažemo Plan rada naše UDNG u 2014 godini.

Plana rada UDNG za 2014 godinu >>


ČETVRTO PRIOPĆENJE

Ovim priopćenjem dajemo na znanje Hrvatskom narodu da je Udruga diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske (UDNG) primila od Ministarstva pravosuđa Rješenje o besplatnom pružanju pravne pomoći Hrvatskom narodu koje dostavljamo u cijelosti na uvid odmah ispod ovog priopćenja.
Ovom priopćenju dodajemo podatke po kojima smo osposobili dio naših stručnjaka kako bi mogli obavljati poslove medijacije po zaprimljenim prijavama.
Uz to dajemo Hrvatskom narodu na znanje da UDNG sada može vršiti i kvalitetna vještačenja čime je naša usluga u pružanju stručne pomoći Hrvatskom narodu popunjena u svim segmentima koji se odnose na zadatke po rješenju o radu UDNG.
Podsjetimo se da je imenovanim rješenjem propisano poduzimanju stručnih mjera za priznanje temeljnog dostojanstva te jednakosti i neotuđivih prava svih građana Republike Hrvatske primljenih za člana udruge, djelovanje na otklanjanju uzroka nepoštivanja i prezira prema ljudskim pravima, te poduzimanje stručnih mjera da prava svih građana u Republici Hrvatskoj budu zaštićena vladavinom prava i za razvoj prihvatljive demokracije, te druge djelatnosti iz članka 12. Statuta UDNG.
Navedene podatke je dobila HINA dana 10.02.2014 godine te Vas molimo da posvetite više pozornosti našem tisku.  

Rješenje o upisu u Registar udruga ovlaštenih za pružanje pravne pomoći >>


PETO PRIOPĆENJE

Temeljem potpisanog Sporazuma sa Organizacijskim odborom „Referendumski ustanak“ koji se odnosi na potpore toj inicijativi u nastavku ovim priopćenjem dostavljamo primljenu poštu od navedene građanske inicijative i molim građane da se ukoliko žele pomoći toj inicijativi jave na e poštu pošiljatelja.

From: Zoran Mihajlović [mailto:zook13m@gmail.com]
Sent: Tuesday, March 11, 2014 2:03 PM
To: predsjednik@udng.hr
Subject: na znanje

GRAĐANSKA INICIJATIVA „REFERENDUMSKI USTANAK“ 
POZIV NA OSNIVANJE ODBORA BIRAČA

Poštovani,

pozivamo Vas na sastanak 15. 3.2014. na adresi Hercegovačka 111, mjesni odbor Stjepan Radić, Zagreb u 16 h, na kojem će se odabrati koncept za promjenu stanja našeg društva i  osnovati Odbor birača za prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma kako bi se promijenio negativan smjer društva. Organizacijski odbor birača (u daljnjem tekstu Odbora) se osniva sukladno članku 8.a Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Zakon). Ukoliko birači ocijene da postoji potreba za raspisivanjem referenduma o pitanjima važnim za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske, u skladu s čl. 80 Ustava republike Hrvatske pristupit će se prikupljanju potpisa za raspisivanje referendum. Na ovom sastanku će se odlučivati i o nastavku građanske inicijative “Referendumski ustanak”.

DNEVNI RED

1.) Iznošenje koncepata, rasprava i usvajanje jednog koncepta
2.) Osnivanje Odbora
3.) Usvajanje poslovnika Odbora
4.) Izbor predsjednika Odbora
5.) Odluka o nastavku GI Referendumski ustanak
6.) Inicijalni prijedlozi pitanja za referendum ( kratka rasprava o njima)
7.) Raspored zaduženja članova Odbora


ŠESTO PRIOPĆENJE

Ovim priopćenjem dajemo na znanje svim Hrvatskim proračunskim korisnicima koji namjeravaju koristiti projekte UDNG i korisnicima usluga Udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske (skraćeno UDNG) da je UDNG od Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske primila dva Rješenja o besplatnom pružanju pravne pomoći Hrvatskom narodu po kojima su imenovani za pružatelje primarne pravne pomoći korisnicima usluga UDNG slijedeće osobe pravne struke:

Milko Križanović – odvjetnik,
Branko Posavčić – odvjetnik,
Maja Oreški – odvjetnica,
Biljana Čamovski – umirovljena odvjetnica,
Snježana Vrkljan – magistar prava i
Marina Rukavina – odvjetnica.

Imenovanim pravnim stručnjacima smo pokrili područje pružanja primarne pravne pomoći na područjima Grada Zagreba, Sisačko moslavačke županije, Zagrebačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije i Krapinsko zagorske županije.

Molimo zainteresirane diplomirane pravnike sa pravosudnim ispitom iz ostalih županija da nam se jave radi pokretanja postupka u Ministarstvu pravosuđa za njihova imenovanja u pružanju primarne pravne pomoći korisnicima usluga UDNG.

05.02.2015 godine


SEDMO PRIOPĆENJE

Ovim priopćenjem dajemo na znanje svim Hrvatskim proračunskim korisnicima koji namjeravaju koristiti projekte UDNG i korisnicima usluga Udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske (skraćeno UDNG) da je UDNG dana 16.02.2015 godine na 14 sjednici Upravnog odbora UDNG usvojila Plan i program rada UDNG i Plan financiranja UDNG za 2015 godinu.
Prema usvojenim planovima i rješenju o radu UDNG, dužni smo pružati usluge korisnicima u pružanju primarne pravne pomoći bez obzira ugovaranja u financijskim potporama kod davanja naših usluga na područjima korisnika državnog proračuna.
Temeljem navedenog i činjenice da su primatelji naših usluga dijelovi procesa u našem projektu koji se odnosi na pružanja primarne pravne pomoći, ovim priopćenjem izvješćujemo sve proračunske korisnike o potrebi sklapanja ugovora o financijskim potporama za pružanje naših usluga korisnicima koji pripadaju područjima zakonom propisanih djelovanja proračunskih korisnika u odnosu na njihovo područje.
Proračunski korisnici koji ne sklope ugovor o financijskoj potpori za pružene usluge naše UDNG korisnicima na njihovom području djelovanja snose troškove za pruženu uslugu.

Temelj podnošenja računa UDNG za pruženu uslugu po projektu UDNG korisnicima usluga na području proračunskih korisnika koji ne sklope sa UDNG ugovor o financijskoj potpori čine:
Rješenje o radu UDNG,
Plan i program rada UDNG za 2015 godinu i
Plan financiranja UDNG za 2015 godinu.

Za sve nejasnoće ovog priopćenja nam se možete javiti pismeno na adresu sjedišta Ilica 65, 10000 Zagreb, na telefon 01 484 6077, mobilni telefon 098 519 511 i el. poštu predsjednik@udng.hr.

02.03.2015. godine


OSMO PRIOPĆENJE

Ovim priopćenjem dajemo na znanje javnosti da smo pokrenuli postupak zapošljavanja jedne osobe kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Nakon zatvaranja natječajnog postupka o obavljenom natječajnom postupku u UDNG, dali smo elektronskim putem svoje izvješće Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i svim kandidatima.
Tekst izvješća glasi:


"ODGOVOR HZZO-U I ZNANJE KANDIDATIMA

POŠTOVANA ELIZABETA !
JUČER JE OBAVLJEN RAZGOVOR SA SVIM U OBZIR DOLAZEĆIM KANDIDATIMA I ON JE ODABRAN.
NAKON TOGA SU POPUNJENI OBRASCI ONAKO KAKO JE PISALO U UPUTAMA.
DANAS ĆE VAM DONIJETI SVE OBRASCE U DUPLIKATU SILVIJA RADMAN.
AKO ŠTO NIJE U REDU SAMO ME POZOVITE ILI MI SVOJU PORUKU POŠALJITE POŠTOM.
NA KRAJU BI VAM I SLUŽBENO PRIOPĆIO PODATKE O ODABIRU I BROJU KANDIDATA.
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS SMO ODABRALI SILVIJU RADMAN SA POČETKOM RADA 01.09.2015 GODINE.
PRIJAVLJENO JE U ROKU UKUPNO 56 KANDIDATA I TO 11 MUŠKIH I 45 ŽENSKIH.
PREMA STRUCI KOD MUŠKIH OSOBA 6 JE SA SSS A 5 SA VSS STRUČNOM SPREMOM A KOD ŽENSKIH OSOBA 27 SA SREDNJOM STRUČNOM SPREMO RAČUNAJUĆI I NJIH NEKOLIKO (NISAM DOBIO POTPUNE PODATKE PA JE NAVEDENO NEKOLIKO) IMA PO 1 ILI 2 ISPITA DO ZAVRŠETKA FAKULTETA A SA VISOKOM SPREMOM IH SE JAVILO UKUPNO 19 ŽENSKOH OSOBA.
NA RAZGOVOR SMO PRIMILI UGLAVNOM VISOKU STRUČNU SPREMU (NJIH 17) IZ RAZLOGA ODABIRA I PRIPREME KANDIDATA ZA NOVA ZAPOŠLJENJA. PUNO VAS POZDRAVLJAMO.

PREDSJEDNIK UDNG (LICENCA - STALNI SUDSKI VJEŠTAK ZA STRUKU "UPRAVLJANJE SUSTAVIMA KVALITETE I AUDITIRANJA"):
Martin Boljevac

From: Elizabeta Rebernišak [mailto:Elizabeta.Rebernisak@hzz.hr]
Sent: Tuesday, August 4, 2015 8:33 AM
To: Martin
Subject: RE: UDRUGA DISKRIMINIRANIH I NEZADOVOLJNIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKA

Poštovani,
hvala na informacijama.

S poštovanjem,
Elizabeta Rebernišak
Stručna savjetnica za zapošljavanje


HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Regionalni ured Zagreb
Odjel za tržište rada
Odsjek za rad s poslodavcima
Ulica kralja Zvonimira 15. HR - 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4699867
Fax. +385 1 4699860
E-mail: elizabeta.rebernisak@hzz.hr
www.hzz.hr

From: Martin [mailto:predsjednik@udng.hr]
Sent: Friday, July 31, 2015 5:59 PM
To: Elizabeta Rebernišak
Subject: RE: UDRUGA DISKRIMINIRANIH I NEZADOVOLJNIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKA

POŠTOVANA ELIZABETA !

Sukladno otvorenoj potrebi za radnicima, broj biltena 138., od 23.07.2015 godine izvještavamo Vas da nam je do 30.07. 2015 godine prijavilo svoju potrebu za radom ukupno 54 prijavitelja od toga 10 muških i 44 ženske osobe. Po stručnoj spremi se javilo ukupno 25 sa srednjom stručnom spremom, 3 prijavitelja nisu dali svoju stručnu spremu a 26 prijavitelja sa višom i visokom stručnom spremom. U ponedjeljak vršimo odabir kandidata u Udruzi diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske na adresi Ilica 65, Zagreb.
U ponedjeljak ćemo Vam donijeti i popunjeni obrazac za poticaje.

Predsjednik UDNG:
Martin Boljevac

From: Elizabeta Rebernišak [mailto:Elizabeta.Rebernisak@hzz.hr]
Sent: Tuesday, July 14, 2015 11:01 AM
To: Martin
Subject: RE: UDRUGA DISKRIMINIRANIH I NEZADOVOLJNIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKA

Poštovani,
molim da mi javite kada Vas mogu kontaktirati.

S poštovanjem,
Elizabeta Rebernišak
Stručna savjetnica za zapošljavanje


HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
Regionalni ured Zagreb
Odjel za tržište rada
Odsjek za rad s poslodavcima
Ulica kralja Zvonimira 15. HR - 10 000 Zagreb
Tel. +385 1 4699867
Fax. +385 1 4699860
E-mail: elizabeta.rebernisak@hzz.hr
www.hzz.hr

From: Martin [mailto:predsjednik@udng.hr]
Sent: Tuesday, July 14, 2015 10:15 AM
To: Elizabeta Rebernišak
Subject: RE: UDRUGA DISKRIMINIRANIH I NEZADOVOLJNIH GRAĐANA REPUBLIKE HRVATSKA

POŠTOVANA !
Mi smo bili kod Vas u svezi poticaja za zapošljavanje naše poslovne tajnice.
Tom prilikom smo dobili vaše obrasce koje bi danas popunjene sa opisom poslova Vama dostavili.
Napominjemo da smo po tom pitanju dobili i upute od Ureda za udruge Vlade RH koje ćemo priložiti prijavi.
Molim da potvrdite prijem i odgovorite možemo li prije toga kontaktirati telefonom.
Naš broj je 099 320 3319

S poštovanjem.

Predsjednik UDNG:
Martin Boljevac"

Osim navedenih informacija putem ovog priopćenja, izvještavamo javnost da smo odlukama UDNG primili 2 kandidata koja su se prijavila za zapošljavanje za članove UDNG i imenovali ih za rad u Stručnom timu UDNG na Godišnjoj skupštini dana 12.08.2015 godine.
Za sve nejasnoće ovog priopćenja nam se možete javiti pismeno na adresu sjedišta Ilica 65, 10000 Zagreb, na telefon 01 484 6077, mobilni telefon 098 519 511, 099 320 3319 i el. poštu predsjednik@udng.hr.

12.08.2015 godine