Broj pregleda: 1733
 
   
 


RAD PO PROJEKTIMA UDNG


Rad po projektima udruge dijelimo na organizaciju, rad i kontrolu rada, rad po projektima koji se posebno dijeli na glavni projekt udruge sukladno propisima iz rješenja o radu udruge i rad po projektima iz natječajnih postupaka. Organizacija rada po projektima se vrši na temelju Pravilnika o organizaciji rada UDNG a rad na projektima UDNG na temelju Pravilnika o radu UDNG i Pravilnika o unutarnjoj kontroli rada UDNG. Navedene propise je UDNG donijela odlukama Upravnog odbora koje građani mogu vidjeti u naslovu ove stranice pod nazivom „ODLUKE TIJELA UDRUGE“ klikom na linku „Odluke upravnog odbora udruge“. Rad po projektima UDNG se dijele na rad po glavnom projektu udruge i rad po projektima iz natječajnih postupaka.

RAD PO GLAVNOM PROJEKTU UDRUGE


Temelji se na obvezama udruge koje su propisane Statutom udruge, Pravilnikom o organizaciji, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutarnjoj kontroli udruge. Odluke Upravnog odbora udruge o usvajanju navedenih pravilnika mogu građani vidjeti u naslovu ove stranice pod nazivom „ODLUKE TIJELA UDRUGE“ klikom na linku „Odluke upravnog odbora udruge“. Do sada UDNG radi na 30 predmeta od kojih je doneseno 27 odluka Stručnog tima UDNG, od kojih je polovina riješeno a za 3 predmeta je potreban sastanak Stručnog tima radi donošenja odluka o daljnjim postupcima. Donesene odluke Stručnog tima UDNG građani mogu vidjeti u naslovu ove stranice pod nazivom „ODLUKE TIJELA UDRUGE“ klikom na linku „Odluke stručnog tima udruge“. Posebno je potrebno napomenuti da se predmeti po prijavama građana mogu koristiti za edukaciju praktičnog rada stalnih sudskih vještaka koji sada nedostaju za kontrolu kvalitete i upravljanje sa našim sustavima kvalitete po raznim strukama. Sve predmete po glavnom projektu možete vidjeti u naslovu ove stranice pod nazivom „TEKUĆA REGULATIVA“ u linku pod nazivom „Rad po glavnom projektu“.

RAD U NATJEČAJNIM POSTUPCIMA


Temelji se na obvezama udruge koje su propisane Statutom udruge, Pravilnikom o organizaciji, Pravilnikom o radu i Pravilnikom o unutarnjoj kontroli udruge. Prije javljanja u natječajnim postupcima se po svakom natječaju donosi Odluke Upravnog odbora udruge o sudjelovanju na natječaju. Za sudjelovanje u natječajima prijedloge Upravnom odboru UDNG donosi Stručni tim UDNG. Sukladno objavljenim natječajima IPA, udruga se javila na 4 natječaja koji nisu od agencije SAFU prihvaćeni zbog nedostatka deklaracije koja je nakon pregleda prvog dijela natječajnog postupka prije otvaranja preostala 3 postupka dostavljena naknadno. Temeljem propisa provedbene uredbe i drugih propisa, udruga je podnijela prijavu na rad agencije SAFU zbog nenamjenskog trošenja sredstava iz fondova EU Upravnom vijeću SAFU koju isti nije do današnjeg dana riješio. Detalje o podnesenoj prijavi građani mogu vidjeti u naslovu ove stranice pod nazivom „NEISPUNJENE OBAVEZE PREMA UDRUGI“ klikom na linku „Agencije“ i klikom na link „politika“.. Na druge objavljene natječaje u potporama se udruga nije javljala iz razloga okončanja postupka sa agencijom SAFU za navedena 4 natječaja. UDNG u ovom linku nastavno navodi sve natječajne postupke po kojima se javljala u za pomoć po rednim brojevima i datumima javljanja na natječaj kao i status u postupku natječaja. UDNG si daje za pravo da ovaj link može mijenjati uz suglasnost sa donesenim odlukama Upravnog odbora UDNG.

1. NATJEČAJ – 17.10.2011

1. CONCEPT NOTE
IPA 2010
Supporting the efforts of CSOs for the prevention of violence among youth
and children and fostering youth volunteering
Reference: EuropeAid/131825/M/ACT/HR
Zagreb, 17th October 2011


PREDMET PO OVOM NATJEČAJU NIJE ZAVRŠEN
___________________________________________________________________________

2. NATJEČAJ – 17.10.2011

2. CONCEPT NOTE
IPA 2010
Supporting CSOs’ contribution in designing, implementing, promoting and monitoring
of sustainable development and environment protection policies
Reference: EuropeAid/131867/M/ACT/HR
Zagreb, 2011-10-17


PREDMET PO OVOM NATJEČAJU NIJE ZAVRŠEN
___________________________________________________________________________

3. NATJEČAJ – 02.11.2011

3. CONCEPT NOTE
IPA 2010
Supporting the efforts of CSOs for monitoring and
promoting transparency, effectiveness, accountability and
inclusiveness of public administration in fighting against
inclusiveness of public administration in fighting against
corruption
Reference: EuropeAid/131922/M/ACT/HR
Title of the action:

“IDENTIFICATION AND ELIMINATION OF CORRUTION IN THE REPUBLICK OF CROATIA”
Zagreb, 2011-11-02


PREDMET PO OVOM NATJEČAJU NIJE ZAVRŠEN
___________________________________________________________________________

4. NATJEČAJ – 29.11.2011

4. CONCEPT NOTE
IPA 2010
Supporting CSOs’ in promoting and monitoring of equal opportunities and
non-discrimination related policies
Reference: EuropeAid/131842/M/ACT/HR
Title of the action

“IDENTIFICATION AND TERMINATION OF DISCRIMINATION IN THE REPUBLICK OF CROATIA”
Zagreb, 2011-11-29


PREDMET PO OVOM NATJEČAJU NIJE ZAVRŠEN
___________________________________________________________________________

5. NATJEČAJ - PONUDA – 01.08.2013

Odnosi se na:

IZRADU WEB STRANICE UDNG TEMELJEM PONUDE POŠTO NA POPISU TRAŽENIH KANDIDATA ZA NJEZINU IZRADU PO STANDARDNOM OBLIKU NIJE PRONAĐENA NITI JEDNA ORGANIZACIJA A NITI VJEŠTAK SA POPISA STALNIH SUDSKIH VJEŠTAKA KOJI MOGU GARANTIRATI NJEZINU KVALITETU IZRADU.
Troškove cijelog projekta i održavanja ove stranice snose sami članovi UDNG koji su projekt financirali uplatom na račun UDNG sa oznakom „POSUDBE“.
Projekt završen 15.08.2013 godine.

FINANCIJE PO OVOM NATJEČAJU OSIGURALA UDNG UNUTAR SVOJEG ČLANSTVA.
___________________________________________________________________________