Broj pregleda: 1735
 
   
 


PODACI O SJEDIŠTU • Temeljem osnutka udruge na dan 27.11.2010 godine je dogovoreno da se kao privremeno sjedište UDNG nalazi na adresi Rajke Skurjeni Krpan odnosno tada izabrane predsjednice Nadzornog odbora UDNG kako bi se mogla znati adresa UDNG za primanje pošte u smislu propisa Statuta UDNG a za rad Udruge je dogovoreno privremeno mjesto stanovanja izabranih tijela udruge.
 • Upravni odbor udruga je svojom odlukom broj 3 dana 27.11.2010 godine u 16 sati na prvoj sjednici odredio da so poslovni prostor osigura i po tom pitanju za sve aktivnosti ovlastio izabranog Predsjednika udruge Martina Boljevac.
 • Predsjednik je prije odobrenog rada UDNG pismeno tražio od Skupštine Grada Zagreba dodjelu poslovnog prostora za nesmetani rad udruge i na to traženje od Predsjednika Skupštine Borisa Šprema dobio odgovor da se UDNG pismeno svojim zahtjevom obrati Gradu Zagrebu sa detaljnijim podacima koje je osobno potpisao.
 • Dana 16.02.2011 godine se UDNG službeno pod poslovnim brojem 67/11 obratila Gradu Zagrebu svojim zahtjevom za dodjelu poslovnog prostora na privremeno korištenje ali od Grada Zagreba nije dobila traženi poslovni prostor pa je bila prisiljena tražiti nadzor o radu Grada Zagreba od Skupštine Grada Zagreba dana 02.03.2011 godine pod svojim poslovnim brojem 75/11.
 • Nakon niza urgencija UDNG o dodjeli poslovnog prostora UDNG od Grada Zagreba je u 2012 godini došao službeni dopis da je UDNG šesta na listi za dodjelu poslovnog prostora na privremeno korištenje a poslije toga krajem 2012 godine nakon pismenih intervencija UDNG je ista dobila od Pročelnika Grada Zagreba Miro Laco obavijest da UDNG može ponoviti zahtjev za dodjelom poslovnog prostora zbog toga što su se Odlukom Grada Zagreba promijenili uvjeti za dodjelu poslovnih prostora na privremeno korištenje.
 • UDNG je tražila očitovanje Grada Zagreba o nejasnoćama iz imenovane odluke u odnosu na prethodno podnesenu dokumentaciju UDNG i u prosincu 2012 godine podnijela ponovno svoj zahtjev u skladu sa novodonesenom odlukom Grada Zagreba.
 • Grad Zagreb nije odgovarao na pismene podneske i požurnice UDND a komunikacija se mogla obaviti samo telefonom po kojem nas se izvještavalo da smo najprije četvrti na listi a potom na temelju izvida kod gospođe Vesne Pili osmi.
 • UDNG i dalje svim svojim znanjem djeluje na dodjeli poslovnog prostora od grada Zagreba a poduzeti će o odgovarajuće Zakonske propise za dobivanje pismenih informacija o svim dodijeljenim poslovnim prostorima na privremeno korištenje od strane Grada Zagreba od podnošenja prvog zahtjeva UDNG odnosno od dana 16.02.2011 godine kako bi utvrdila zlouporabu položaja i ovlaštenja kod dodjele poslovnih prostora u Gradu Zagrebu od prvog podnošenja zahtjeva UDNG.
 • POŠTOVANI GRAĐANI !


  Iz uvoda smo Vam dali na znanje postupke koji su djelovali na sadašnju našu adresu na koju samo primamo službenu poštu a rad i dalje obavljamo u osobnim prostorima članova tijela UDNG.

  SADAŠNJA ADRESA UDNG JE:


  Nakon niza neugodnih pismenih i usmenih komunikacija sa Gradom Zagrebom, osiguran nam je poslovni prostor u Gradu Zagrebu. Njegova primopredaja je obavljena 07.07.2014 godine a poslije toga je dobivena u prostor struja i voda. Prostor je bio zapušten pa je na njega bilo potrebno uložiti znatna sredstva za osiguranje uvjeta rada u njemu. U njega smo se uselili tijekom izvođenja radova kako bi UDNG mogla početi sa svojim radom na dan 01.09.2014 godine. Temeljem navedenog izvješćujemo građane Republike Hrvatske da od 01.09.2014 godine UDNG radi na adresi: Ilica 65, 10000 Zagreb a u prostoru će svoje aktivnosti obavljati Podružnica UDNG za Zagrebačku županiju, Podružnica UDNG za Grad Zagreb i Upravni dio UDNG. Izmjena članka 2 Statuta UDNG koji se odnosi na Sjedište UDNG je službeno u tijeku.

  KONTAKTI O RADU UDNG


  Sve podatke o kontaktima unutar UDNG možete dobiti u posebnim linkovima pod nazivom „KONTAKTI“ gdje se nalaze i životopisi kontaktiranih osoba iz UDNG.