Broj pregleda: 1740
 
   
 


U ovom linku moraju biti zabilježene sve aktivnosti o radu UDNG koje se odnose na vijesti koje koriste građanima za otklon korupcije i diskriminacije kao i vijesti što UDNG poduzima za njihovo otklanjanje.
Najnovije vijesti se objavljuju skraćeno sa posebnim napomenama u kojem linku se sa podacima o tim vijestima mogu građani detaljnije upoznati i u njih uvjeriti.
Najnovije vijesti u ovom linku se prikazuju mjesečno a potom se prenose u link vijesti gdje stoje građanima na raspolaganju još 3 mjeseca.
Imenovane vijesti se bilježe rednim brojem vijesti na koje se one odnose sa datumom njihove objave.
UDNG si daje za pravo da ovaj link može mijenjati prema potrebama uz suglasnost Upravnog odbora UDNG.


11. JEDANAESTE VIJESTI

UPRAVNI ODBOR/PREDSJEDNIŠTVO UDNG


Dana 03.04.2017. godine, održana je četvrta sjednica Predsjedništva UDNG, odnosno19-ta po redoslijedu sjednica Upravnog odbora UDNG u kojoj su izvršene i usvojene rasprave o radu udruge UDNG za period od 28.06.2016 godine do dana 03.04.2017 godine. Na sjednici su donesene odluke o razriješenju neaktivnih i popuni novih članova radnih tijela udruge UDNG aktivnim članovima. Sukladno propisima Zakona o udrugama donesene su dvije odluke bitne za planiranje daljnjeg rada i financiranja udruge UDNG a odnose se na plan rada i financiranja udruge UDNG u 2017-oj i posebno u 2018 godini. U odnosu na praktično izvršenje dosadašnjih planova rada ovi planovi su dalako manjeg obima a biti će vidljivi na našoj Web stranici poslije Uskrsnih blagdana kada ćemo objaviti i točan dan održavanja naše Skupštine. Do tog vremena je odlukom Predsjedništva imenovano privremeno arbitražno povjerenstvo do održavanja Skupštine UDNG u skladu sa propisima novog Statuta UDNG.

ZAPOSLENJA I UGOVORI


Novih zaposlenja u našoj udruzi nije bilo. Poslije Uskrsnih blagdana objaviti ćemo detaljnije sve nastale okolnosti u svezi sa zaposlenjima i ugovorima u našoj udruzi.

STEGOVNO POVJERENSTVO


Dana 03.04.2017 godine održano je stegovno povjerenstvo udruge UDNG. Na povjerenstvu je donesen veći broj odluka o statusu neaktivnih članova udruge UDNG i članova koji ne plačaju članarinu. Sve odluke ćemo objaviti na našoj Web stranici prilikom novog javljanja poslije Uskrsnih blagdana u stupcu "O udruzi" u redu "Tijela udruge".

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE


Ustavnom sudu Republike Hrvatske smo dostavili našu ustavnu tužbu na dan 26.08.2016 godine o kojoj nije na tom sudu donesena odluka tog suda pa smo bili prisiljeni dana 13.02.2017 godine podnijeti zahtjev za zaštitu naših prava Europskom sudu za ljudska prava na temelju primljenog odgovora Ustavnog suda Republike Hrvatske na dan 05.09. i 03.11.2016 godine.

EUROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA


Dana 13.03.2017 godine smo zaprimili odgovor Europskog suda za ljudska prava po kojem naše prvo javljanje moramo ponoviti na propisanom obrascu Europskog suda pod brojem koji nam je odredio taj sud. Dana 11.04.2017 godine je Europskom sudu za ljudska prava poslan naš novi zahtjev sa svim prilozima pod dobivenim referentnim brojem tog suda 14527/17. U poslanom obrascu suda smo radi informacije naših korisnika od Republike Hrvatske potraživali iznos od 1.027.000,00 Eura za nezavršene procese udruge i druga potraživanja temeljem zahtijevane učinkovite istrage tog suda za prijavljene povrede naših prava u skladu sa člankom 3, 4, 6, 8, 9, 14 i 17 Europske konvencije za ljudska prava i temeljne slobode. Sve detalje o našem zahtjevu planiramo objaviti na našoj Web stranici nakon uspostave naše druge komunikacije sa naslovljenim sudom. Vjerujemo Europskom sudu u donošenju pravedne odluke. Naš novi i posljednji korak u ostvarenju naših prava je Međunarodni sud za Ljudska prava.

ČESTITKA


Svim građanima Republike Hrvatske u zemlji i inozemszvu čestitamo SRETAN USKRS sa malo strpljenja u uspostavi kvalitete naših sustava ljudskih potencijala o kojem posebnu brigu vodi naša udruga.

U Zagrebu 13.04.2017 godine.


10. DESETE VIJESTI

UPRAVNI ODBOR/PREDSJEDNIŠTVO UDNG


Dana 03.02.2016. godine, održana je druga sjednica Predsjedništva UDNG, odnosno17-ta po redoslijedu sjednica Upravnog odbora UDNG u kojoj su donesene dvije odluke bitne za daljnji rad udruge UDNG u drugoj fazi njene aktivnosti. Na sjednici su potvrđeni prijedlozi dugoročnog plana i programa rada UDNG za period od 01.01.2016 do 31.12.2020 godine koji zajedno sa odlukom Predsjedništva UDNG broj 125/16 čine jednu cjelinu u poslovanju udruge UDNG. Osim ove odluke donesena je i odluka broj 124/16 koja se odnosi na fiskalnu procjenu projekta udruge UDNG. Održana je i treća sjednica Predsjedništva UDNG, odnosno 18-ta po redu sjednica Upravnog odbora UDNG dana 27.06.2016 godine na kojoj su donijete također dvije odluke Predsjedništva UDNG od kojih se odluka broj 126/16 odnosi na Ustavnu tužbu udruge UDNG radi raznih prepreka u radu UDNG koje je izvršna vlast iz prošlog mandatnog perioda na čelu sa Zoranom Milanović kao najodgovornijom osobom u Republici Hrvatskoj postavila u udruzi UDNG. Postavljene prepreke su direktno utjecale na uredno i kvalitetno pružanje usluga korisnicima usluga od strane udruge UDNG. Sve odluke Predsjedništva UDNG sa zapisnikom se nalaze na ovoj web stranici pod naslovom "o udruzi" u linku "tijela udruge" i podlinku "odluke Upravnog odbora".

ZAPOSLENJA I UGOVORI


Posljedice nekvalitetnog rada izvršne vlasti u Republici Hrvatskoj na čelu sa predsjednikom vlade Zoranom Milanović, ministrom pravosuđa Orsatom Miljenić na prvom mjestu i bliskim suradnicima Brankom Grčić, Sandrom Artuković Kunšt, Renatom Duka i drugima koji su njihove odluke bez pokrića samovoljno ili po naređenju provodili u djelo, uveliko su utjecale na zapošljavanja i ugovaranja u udruzi UDNG. Slične posljedice nekvalitetnog rada imenovanih su se odrazile i na kvalitetu rada cijelog sustava vlasti u Republici Hrvatskoj a prvenstveno sudbene vlasti. Nekvalitetan rad izvršne vlasti se sastoji u nedonošenju dovoljnog broja odluka kojima se moglo spriječiti kršenje propisa Ustava Republike Hrvatske najviše na štetu ustavnih prava poštenih građana i raznih organizacija. U udruzi UDNG je samo jednom njihovom nekvalitetnom odlukom ili odlukom bez vjerodostojnih dokaza njenog obrazloženja jedini zaposleni radnik dobio otkaz ugovora o radu a uz to je prekinut započeti proces novih zapošljavanja u kojem se u udrugu UDNG za rad prijavilo 72 kandidata za jedno radno mjesto od kojih je mogla dobiti šansu za zaposlenje četvrtina prijavljenih kandidata. Specijalizirani potez kršenja ljudskih prava od strane imenovanih predstavnika izvršne vlasti Republike Hrvatske je upravo došao do izražaja u našoj udruzi UDNG. O kojima se pravima radi, detalje možete vidjeti u Ustavnoj tužbi čiji se sažetak nalazi na našoj web stranici. Ustavna tužba je izrađena po javnim uputama koje je izdao Ustavni sud Republike Hrvatske. Ocjena udruge UDNG je da upute valja izmijeniti.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE


Sve o odnosima između udruge UDNG i Ustavnoga suda Republike Hrvatske možete vidjeti na prednjoj stranici klikom na mjesto "Otvori" koje se nalazi ispod naslova "USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE". Za sada se na tom mjestu nalazi samo Ustavna tužba udruge UDNG a njeni glavni dijelovi su opisani u odjeljku III i IV po kojima se vidi koja su ustavna prava prekršena u odnosu na postupanje sa Udrugom UDNG i način na koji je došlo do kršenja tih ustavnih prava.

PLANOVI RADA I PLANOVI FINANCIRANJA UDNG


Planovi rada i to petogodišnji i godišnji planovi sa programima rada te plan financiranja za 2016. godinu su usvojeni na 17-oj sjednici Predsjedništva UDNG jednoglasnom odlukom Predsjedništva UDNG što se može vidjeti iz zapisnika sa 17-te sjednice Predsjedništva UDNG. Njihov sadržaj korisnici mogu vidjeti na našem linku "O udruzi" pod naslovom "Odluke tijela udruge" i "Dokumenti". Navedeni planovi su sastavni dio odluke Predsjedništva udruge broj 124/16 od 03.02.2016 godine.

PODRUŽNICE UDNG


Od 5 osnovanih podružnica UDNG jedna od njih iz objektivnih razloga još nije počela sa radom dok je kod ostalih četiri podružnica isteklo mandatno razdoblje od četiri godine od njihovog osnutka. Mole se predsjednici podružnica da imaju u vidu kako su im istekli mandati i da požure u održavanju skupština radi izbora novih tijela upravljanja podružnicom kako ih se posebno na to ne bi upozoravalo iz udruge UDNG.

SKUPŠTINA UDNG


Krajem 2016 godine se sukladno odluci Predsjedništva UDNG broj 127/16 planira održati godišnja skupština. Imenovanu odluku možete vidjetu na linku "O udruzi" u naslovu "Tijela Udruge" u podlinku "Odluke Upravnog odbora". Iz odluke ćete saznati razlog za održavanje godišnje skupštine potkraj godine.

NOVI STATUT


Novosti po novom statutu se odnose na tijela udruge kod kojih je umjesto dosadašnjeg Upravnog odbora izabrano predsjedništvo UDNG, a novo tijelo skuštine je Stegovno povjerenstvo. Osim toga, Statutom je predviđeno obavezno plaćanje članarine koja po odluci predsjedništva UDNG iznosi 60 kuna po godini i po svakom članu. Članovi koji iz bilo kojeg razloga više ne žele biti članovi udruge UDNG dužni su se pismeno izjasniti udruzi UDNG.

POSLOVNI PROSTOR UDNG


Poslovni prostor koji koristi udruga UDNG na adresi Ilica 65, Zagreb se koristi privremeno na četiri godine. Prostor je vlasništvo Grada Zagreba koji sa Republikom Hrvatskom vodi spor oko vlasništva na sudu, a u međuvremenu je povjerenstvo Grada Zagreba pregledalo taj prostor i o tome donijelo zapisnik tijekom 12-og mjesecu prošle godine koji će biti temelj za sastav novog ugovora o korištenju tog prostora na pet godina.
Sva potrebna dokumentacija za sastav novog ugovora je dostavljena Gradu Zagrebu.

KULTURA


Udruga je u stručni tim svojom odlukom zaprimila člana stručnog tima za kulturu. Primljeni član visoke stručne spreme Ingrid Runtić ima bogato iskustvo u kulturi i prihvatila je ponuđeni dio poslova za zastupanje UDNG po toj aktivnosti.

KORISNICI PROJEKATA UDNG


Na ponuđeni projekat udruge UDNG za 2015 godinu nije dobiven odgovor Ministarstva pravosuđa pa se za 2016 godinu udruga UDNG nije mogla javiti na natječaj a razloge možete vidjeti u sadržaju Ustavne tužbe kako je to naprijed izrečeno. Jedna od bitnijih činjenica je fiskalna procjena rada udruge UDNG od strane Vlade Republike Hrvatska koju na zahtijev udruge UDNG nije do danas donijela.

KORISNICI USLUGA UDNG


Do odlučivanja o Ustavnoj tužbi i odlučivanja o fiskalnoj procjeni rada udruge UDNG od strane Vlade Republike Hrvatska u svojoj drugoj fazi ostalo je još nezavršeno u slijedu pružanja usluga 35 korisnika a razloge smo vam iznijeli u prethodnim naslovima naših vijesti.

FINANCIRANJE UDNG


U 2015 i 2016 godini nije bilo institucije a niti drugih mogučih financijskih partnera koji bi svojom pomoći omogučili udruzi UDNG normalan rad za opće dobro Hrvatskoga naroda.
Na traženu financijsku pomoć koju smo objavili u našim osmim vijestima dana 26.08.2015 godine do danas se nitko nije javio kako bi se mogle pružati usluge za korisnicima usluga UDNG.
Ovo iznosimo radi toga da odgovorni u Hrvatskom narodu odluče konačno svoje temelje graditi u drugom smjeru odnosno smjeru poštenja i istine.

MEDIJI


Udruga Udng od Hrvatske televizije a niti od drugih medija još nije dobila priliku predstaviti se Hrvatskom narodu i tom prilikom dati odgovornima na znanje glavne činjenice koje se trebaju otkloniti kako bi cijeli sustav Republike Hrvatske bio kvalitetniji. Ovim desetim vijestima izjavljujemo svakom mediju u Republici Hrvatskoj da za potrebe Hrvatskoga naroda pristajemo na svako javno suočenje sa osobama koje smo imenovali za kršenje ustavnih prava kako putem ovih desetih vijesti tako i Ustavnom tužbom koju smo objavili na prednjoj strani ove web stranice kako je to naprijed navedeno u naslovu ovih vijesti "USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE".

IZBORI 11.09.2015


Pozivamo sve koji imaju pravo glasa da izađu na izbore i predlože kandidate koji Hrvatskom narodu programom rada i svojim djelom mogu garantirati kvalitetu sustava vlasti u svim područjima djelovanja, od kojih se to djelovanje odnosi prvenstveno na pravosuđe jer dosadašnji kandidati to nisu osigurali Hrvatskome narodu.

U Zagrebu 08.09.2016 godine.


9. DEVETE VIJESTI

UPRAVNI ODBOR/PREDSJEDNIŠTVO UDNG


Dana 16.11.2015. godine održana je prva sjednica Predsjedništva UDNG, odnosno16. po redoslijedu sjednica UDNG u kojoj je doneseno sedam odluka bitnih za rad Udruge u drugoj fazi njene aktivnosti. Sve odluke sa zapisnikom se nalaze na ovoj web stranici pod naslovom "o udruzi" u linku "tijela udruge" i podlinku "odluke Upravnog odbora".

ZAPOSLENJA I UGOVORI


Udruga je zaposlila jednog radnika sa visokom stručnom spremom na radno mjesto poslovni tajnik Udruge. Osim toga, zaključena su dva ugovora sa odvjetnicima Udruge sa kojima je Udruga sklopila okvirni sporazum o suradnji. Osim toga Udruga je sklopila okvirni sporazum o suradnji sa još četiri odvjetnika kojima je također poslala ugovor, ali ugovori do sada još nisu ovjereni i cijeli postupak je u tijeku. Udruga UDNG planira sklopiti nove sporazume kako bi imala stručni odvjetnički tim u Udruzi i isti ujedinila sa postojećim stručnim timom Udruge.

PLANOVI RADA I PLANOVI FINANCIRANJA UDNG


Izrada planova rada i planova financiranja za 2016. godinu je u tijeku i kada planovi budu završeni, isti će biti predloženi Predsjedništvu UDNG na usvajanje u objektivnim rokovima.

PODRUŽNICE UDNG:


Dana 21.03.2014 godine je u Gradu Zagrebu osnovana podružnica UDNG koja iz objektivnih razloga još nije počela sa radom dok je kod ostalih četiri podružnica isteklo mandatno razdoblje od četiri godine od njihovog osnutka. Mole se predsjednici podružnica da imaju u vidu kako su im istekli mandati i da požure u održavanju skupština radi izbora novih tijela upravljanja podružnicom kako ih se posebno na to ne bi upozoravalo iz udruge pismeno.

SKUPŠTINA UDNG


Dana 12.08.2015 godine je održana Skupština UDNG na kojoj je usvojen novi Statut po kojemu je došlo do velikih promjena u Udruzi. Zapisnik sa skupštine možete vidjeti na našoj web stranici na naslovu "O udruzi" u linku "Tijela udruge" u podlinku "Odluke skupštine".

NOVI STATUT


Novosti po novom statutu se odnose na tijela udruge kod kojih je umjesto dosadašnjeg Upravnog odbora izabrano predsjedništvo UDNG, a novo tijelo skuštine je Stegovno povjerenstvo. Osim toga, Statom je predviđeno obavezno plaćanje članarine koja po odluci predsjedništva UDNG iznosi 60 kuna po svakom članu.

POSLOVNI PROSTOR UDNG


Poslovni prostor koji koristi udruga UDNG na adresi Ilica 65, Zagreb se koristi privremeno na četiri godine. Prostor je vlasništvo Grada Zagreba koji sa Republikom Hrvatskom vodi spor oko vlasništva na sudu, a u međuvremenu je povjerenstvo Grada Zagreba pregledalo taj prostor i o tome donijelo zapisnik u 12. mjesecu ove godine koji će biti temelj za sastav novog ugovora o korištenju tog prostora na pet godina.
Sva potrebna dokumentacija za sastav novog ugovora je dostavljena Gradu Zagrebu.

KULTURA


Udruga je u stručni tim svojom odlukom zaprimila člana stručnog tima za kultura visoke stručne spreme Ingrid Runtić koja ima bogato iskustvo u kulturi i prihvatila ponuđeni dio poslova za zastupanje UDNG po toj aktivnosti.
Dana 20.12.2015. godine je predstavništvo UDNG sudjelovalo na poziv sudionika predstave tri folklorna društva koja su nastupala u gradu Popovača u organizaciji turističke zajednice Popovača. Svoju kulturnu baštinu u prekrasnim narodnim nošnjama predstavili su mjesni odbori Gornja Gračenica, Repušnica i Šartovac. Pljeskalo se u Domu kulture Popovača od 18,00 do 20,00 sati i valjalo je te programe vidjeti uživo. Poslije predstave je slijedilo druženje uz narodno veselje.

KORISNICI PROJEKATA UDNG


Udruga je svoj projekat ponudila Ministarstvu pravosuđa i Zagrebačkoj županiji, dok drugim korisnicima kao što je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Grad Zagreb nije mogla iz razloga uvjetovane u natječaju visine financijskih sredstava koja je Udruga utrošila u 2014. godini pa se radi toga nije mogla javiti na ostale natječaje. Visina iznosa tih financijskih sredstava jeiznosila 130.000,00 kuna po natječaju Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva pa Udruga smatra da su takvi natječaji namješteni a civilno društvo koje oni zastupaju upitno. Radi takvog rada sa udrugama na prostoru Republike Hrvatske mnoge su udruge ostale kratkih rukava. Slično se dogodilo i sa imenovana dva ponuđena projekta kod kojih je povjerenstvo Ministarstva pravosuđa odbacilo ponuđeni projekat nekih udruga ali se nije očitovalo na koje se sve to udruge odnosi. Našoj udruzi nije na upit odgovoreno konkretno način na koji je izvršeno ocjenjivanje projekta podacima iz zapisnika a nije joj niti vraćen ponuđeni projekat. Isto se odnosi i na Zagrebačku županiju.

KORISNICI USLUGA UDNG


Do odlučivanja predsjedništva UDNG o radu udruge u svojoj drugoj fazi ostalo je još nezavršeno u slijedu pružanja usluga 24 korisnika a razloge smo vam iznijeli u prethodnom naslovu naših vijesti. Opisani postupci su temeljni uzrok za ignoriranje ljudskih prava, poštivanje Ustava Republike Hrvatske koji jamči svima jednaka prava, Opće deklaracije o ljudskim pravima i potpisane konvencije za što se zalaže za sada smo se uvjerili najviše u Republici Hrvatska udruga UDNG.

FINANCIRANJE UDNG


U 2015 godini nije bilo institucije a niti drugih mogućih financijskih partnera koji bi svojom pomoći omogućili udruzi UDNG normalan rad. Pomagali su se svi samo ne UDNG što je pravi odraz stanja korupcije u našoj zemlji.
Ovo iznosimo iz razloga da se Hrvatski narod suoči sa istinom i počne temelje u drugom smjeru a najbolji dokaz je sadašnje stanje mišljenja naroda Republike Hrvatske na ovim jesensko zimskim iztborima.

ČESTITKA


Svim građanima Republike Hrvatske u zemlji i onih koji su morali u inozemstvo iz svoje domovine čestitamo SRETAN BOŽIĆ I NOVU 2016 GODINU sa malo strpljenja u uspostavi kvalitete naših sustava i normalan rad UDNG u drugoj fazi rada o kojoj posebnu brigu vode svi aktivni članovi naše udruge.

U Zagrebu 23.12.2015 godine.


8. OSME VIJESTI

UPRAVNI ODBORDana 24.07. 2015 je održana 15 sjednica Upravnog odbora UDNG. Na sjednici je izabran novi privremeni predsjednik Nadzornog odbora pošto je izabrani predsjednik na izbornoj Skupštini dao ostavku. Na Upravnom odboru je doneseno 11 odluka. Zapisnik sa donesenim odlukama sa 15-te sjednice Upravnog odbora UDNG se nalazi na web stranici UDNG www.udng.hr u naslovu "O udruzi" , link "Tijela Udruge", podlink "Odluke Upravnog odbora".

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDNGDana 12.08.2015 godine je u Zagrebu, Ilica 65 (sjedište UDNG) u 16,00 sati održana Godišnja skupština UDNG. Na godišnjoj Skupštini je usvojen prijedlog novog Statuta UDNG od 15.07.2015 godine kojega je usvojio prethodno Upravni odbor i pritom doneo odluku o održavanju Godišnje skupštine UDNG.
Na Skupštini je izabran novi predsjednik Nadzornog odbora i sva tijela koja su propisana novim statutom te likvidator UDNG i njegov zamjenik. Prijepis zapisnika sa donesenim odlukama sa četvrte sjednice Skupštine UDNG se nalazi na web stranici UDNG www.udng.hr u naslovu ove stranice "O udruzi" u linku "Tijela Udruge", podlink "Odluke Skupštine i Povjerenstava UDNG".

IZVRŠENJE PLANA RADA UDNG U 2015 GODINIPrema planu rada primljeno je u 2015 godini svega 5 novih predmeta od korisnika usluga UDNG što ukupno iznosi 50 korisnika usluga od osnutka UDNG. Korisnici usluga se neprestalno javljaju za pružanje usluga ali UDNG njihove zahtjeve ne može prihvatiti iz razloga što nema osigurana financijska sredstva za najnužnije uvjete rada UDNG među kojima je održavanje prostora za rad i sredstva rada. Potrebno je pritom naglasiti da su novi korisnici usluge u 2015 godini sami snosili troškove potrošnog materijala za njihove usluge i troškove poštanskih usluga.
Budući korisnici usluga UDNG koji su u stanju snositi navedene troškove mogu se javiti za pružanje naših usluga i biti će prihvaćeni a usluga će biti pružena.
Razlog takove odluke stoji u činjenicama da UDNG nije dobila niti jedne kune proračunskog novca namijenjenog za te usluge u 2015 godini do ovih osmih vijesti a pojedine zaklade i druge organizacije koje objavljuju natječaje za korištenje projekata uvjetuju da se ponude mogu poslati uz uvjet da udruge imaju prihod na računu po financijskom izvješću u prošloj godini 100.000,00 kuna i više što je neprihvatljivo za našu UDNG i za razvoj civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Potrebno je naglasiti da takove natječaje nije propisao zakon i normativni akti tih zaklada i organizacija već pojedinci koji u njima aktivno rade.
Osim toga naglašavamo da niti jedna jedinica lokalne uprave i samouprave u Republici Hrvatskoj nije objavila niti jedan natječaj za prijave projekta kod kojih su u pitanju rješavanja ljudskih prava i rješavanje kvalitete i prihvatljivosti vladavine prava u republici Hrvatskoj.
Sve Internet stranice navedenih zaklada i organizacija ne prikazuju javnosti detaljno koje odluke donose Skupština i njihova tijela sa uzorcima tih odluka na njihovoj web stranici kao što je slučaj u našoj udruzi UDNG.

IZVRŠENJE PLANA FINANCIRANJA UDNG U 2015 GODINIZbog sadašnjeg stanja u Republici Hrvatskoj svaku informaciju o Planu financiranja ne možemo iznositi u javnost jer se UDNG za sada financira novcem članova udruge.
Sve najnužnije financijske obaveze za funkcioniranje UDNG su izvršene u UDNG i time UDNG nadalje može obavljati svoju djelatnost propisanu Statutom UDNG.
Molimo javnost i to na prvom mjestu korisnike ove web stranice u Republici Hrvatskoj i inozemstvu kao potencijalne korisnike naših usluga da nam financijski pomognu kada to nije pomogla Republika Hrvatska novcem proračunskih korisnika kako ne bi došlo do nepoželjnih posljedica u izvršenju našeg projekta.
Naglašavamo u kratko da se naš projekt sastoji u edukacijama i osposobljavanju građana da bi se otklonili nedostaci sudbene vlasti u kvaliteti i prihvatljivosti građanima u Republici Hrvatskoj i pružanju usluga korisnicima ili na prvom mjestu u ostvarenju ljudskih prava i prava koja im jamči Ustav Republike Hrvatske.
Vašu financijsku pomoć nam možete pružiti uplatama na naš tekući račun u Privrednoj banci Zagreb broj:

2340009-1110464173

Adresa primatelja je:
"Udruga diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske (UDNG), Ilica 65, Zagreb".

Za građane u inozemstvu je također otvoren račun u 2011 godini i do sada ga nismo koristili a zainteresirani mogu uplatiti pomoć na račun koji dostavljamo nakon obavljenih dogovora direktno ili putem elektronske pošte "predsjednik@udng.hr".

Posebno napominjemo da u koliko osigurate normalno funkcioniranje UDNG ne moraju Vas zabrinjavati problemi koje vidite u predstojećim izborima već glasajte za one za koje mislite da imaju najkvalitetniji i najprihvatljiviji Plan i program rada.

PRIOPĆENJAOvim putem želimo upoznati javnost da je u UDNG u postupku zaposlenje jedne osobe koja će privremeno obavljati poslove Glavnog tajnika UDNG a namjeravamo zaposliti i Voditelja pravnih poslova.
U koliko Republika Hrvatska dozvoli jačanje kvalitete UDNG svojim potporama u odnosu na glavni projekat UDNG, zaposlenja bi moglo biti uskoro i više od 50 osoba i to najstručnije potrebnog broja osoba od kojih bi 50 posto bilo iz pravne struke i to po cijeloj Republici Hrvatskoj.
Detaljnije o sadašnjim zaposlenjima možete vidjeti na našoj web stranici www.udng.hr pod naslovom "Tekuća regulativa" u linku "Priopćenja" u osmom priopćenju.

POSLOVNI PROSTOR UDNGUdruga UDNG će stalan rad u poslovnom prostoru početi tek onda kada se budu stekli uvjeti a to znači osigurati isplate za zaposlenje jedne osobe, osigurati grijanje i održavanje sada uređenog prostora te uvjete rada u tom prostoru.

NAČIN RADA U POSLOVNOM PROSTORU UDNGO načinu rada i iskorištenju poslovnog prostora smo javnost izvijestili u prethodnim sedmim vijestima.

KORISNICI USLUGA UDNGKorisnici usluga UDNG su podnositelji prijava u odnosu na zapaženu diskriminaciju i nezadovoljstvo u društvu. U 2014 godini je okončano verifikacijom 20 korisnika usluga UDNG a 25 je u nezavršenim procesima pružanja usluga pripremljeno za daljnji rad na procesima u 2015 godini.
U 2015 godini je zaprimljeno 5 novih prijava.
Više o Korisnicima usluga UDNG smo obavijestili našu javnost u našim sedmim vijestima.

KORISNICI PROJEKTA UDNGU Republici Hrvatskoj su uvjeti natječaja neprihvatljivi za UDNG jer korisnici projekata prilagođavaju natječaje po kojima Udruge koje se istinski bore za kvalitetu civilnog društva nemaju mogućnosti prijavljivanja na te natječaje što je slučaj i sa ovom udrugom. Osnovne primjedbe ove udruge su u nezakonitim objavljivanjima natječaja u odnosu na uvjete prijavljivanja na natječaje koji se odnosi na visinu dobivenih potpora u prethodnoj godini, partnere i sitnice koje se moraju dokazivati putem sudova a pritom se zaobilazi javno ocijenjivanje kvalitete projekta.

OCJENJIVANJE RADA TIJELA UDNGRad svih tijela UDNG je ocjenjivan po učešću članova izabranih radnih tijela u aktivnostima na donošenju odluka.
Konkretno se taj period odnosi na vremenski period od osnutka UDNG na dan 27.11.2010 godine do izborne skupštine na dan 10.02.2015 godine. Sa ocijenjivanjem je Predsjednik UDNG upoznao Skupštinu UDNG na dan 12.08.2015 godine svojim izvješćem koje je Skupština prihvatila. Izvješće se nalazi u UDNG a Zapisnik sa godišnje Skupštine četvrte po redu mogu zainteresirani pronaći na web stranici UDNG pod naslovom "O udruzi" u linku "Tijela Udruge", pod linkom "Odluke Skupštine i Povjerenstava UDNG".

VLADA I PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKEUdruga UDNG je problem kvalitete i prihvatljivosti vladavine prava dala na znanje Predsjedniku Vlade Republike Hrvatske i Predsjednici Republike Hrvatske sa svojim prijedlogom rješenja. Od navedenih do danas UDNG nije dobila odgovor i potvrdu prijema službene pošte UDNG.

MEDIJIUdruga UDNG nije dobila niti jedan minut medijskog prostora u kojem bi građanima priopćila osnovne uzroke sadašnjeg stanja u Republici Hrvatskoj u odnosu na kvalitetu i prihvatljivost vladavine prava što predstavlja povredu Ustava Republike u odnosu na jednakost svih pred zakonom.
Taj problem je UDNG riješila na četvrtoj sjednici Skupštine u kojoj je imenovala za Predsjednika Nadzornog odbora i člana stručnog tima UDNG za medije sa dugogodišnjim iskustvom.

KULTURANa održanoj Skupštini UDNG na dan 12.08.2015 godine je imenovan i predstavnik Stručnog tima UDNG za kulturu sa prihvatljivim iskustvom.

RAD SA MLADIMANa održanoj Skupštini UDNG na dan 12.08.2015 godine je imenovan i predstavnik Stručnog tima UDNG za rad sa mladima sa prihvatljivim iskustvom za UDNG.

U Zagrebu 26.08.2015 godine.


7. SEDME VIJESTI

UPRAVNI ODBORU periodu od svibnja 2014 do ožujka 2015 godine je održano ukupno 5 sjednica Upravnog odbora UDNG a pregled sjednica možete pogledati u nastavku.
Druga izvanredna sjednica Upravnog odbora UDNG je održana dana 10. 10. 2014 godine na kojoj je donesena odluka o načinu izvršenja postupka izmjena adrese sjedišta UDNG u odnosu na zaključke sa održane skupštine UDNG na dan 21.03.2014 godine i izvršene radnje na uređenju poslovnog prostora.
Dana 27. 10. 2014 godine je održana 12-ta sjednica Upravnog odbora UDNG na kojoj su donesene 4 odluke.
Trinaesta sjednica Upravnog odbora UDNG je sazvana za dan 05. 02. 2015 godine ali nije održana već je donesen zajednički zaključak svih članova Upravnog odbora UDNG o održavanju Izborne skupštine UDNG na dan 10.veljače 2015. godine.
Dana 18.02. 2015 je održana 14 sjednica Upravnog odbora UDNG sa novo izabranim članovima za naredni četverogodišnji mandatni period. Na sjednici je izabran jednoglasno za Predsjednika upravnog odbora UDNG Martin Boljevac kojemu je to drugo uzastopno mandatno razdoblje a za njegovog zamjenika je izabran član UDNG Pašk Kačinari. Na sjednici su donesene ukupno 3 nove odluke.
Svi zapisnici sa donesenim odlukama iz nabrojenih sjednica se nalaze u naslovu ove stranice "O udruzi" u linku Tijela udruge.

IZBORNA SKUPŠTINA UDNGDana10.02.2015 godine je u Zagrebu, Ilica 65 (sjedište UDNG) održana Izborna skupština UDNG. Na Skupštini je raspušteno voditeljstvo i Predsjednik skupštine u proteklom mandatu zajedno sa svim radnim tijelima Udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske. Glasovanjem je poštovana volja članstva o održavanju Izborne skupštine a na Skupštini je izabrano novo voditeljstvo Skupštine i potrebna radna tijela UDNH za kvalitetnije izvršenje narednih aktivnosti UDNG. Za Predsjednika skupštine je izabran Martin Boljevac, inženjer prometa i stalni sudski vještak za struku "Upravljanje sustavima kvalitete i auditiranja (specijalnost: kvaliteta dokumenata i zapisa, vođenje projekata, uloga i kvaliteta menadžmenta, sustav upravljanja kvalitetom, kvaliteta auditiranja, prosudba) koji je izabran i za Predsjednika UDNG za novo mandatno razdoblje od 4 godine. Za zamjenika predsjednika UDNG je izabran Miroslav Majstorović, diplomirani agronom. Za predsjednicu Nadzornog odbora UDNG je izabrana Ivana Lovrić, magistar prava. Za predsjednika Stručnog tima UDNG je izabran Miroslav Majstorović a za njegovog zamjenika Martin Boljevac.

PLAN RADA I PLAN FINANCIRANJA UDNG U 2015 GODINIPlan i program rada UDNG i Plan financiranja UDNG za 2015 godinu su raspravljeni i jednoglasno usvojeni na četrnaestoj sjednici Upravnog odbora UDNG dana 16.02.2015 godine. Usvojene planove korisnici usluga (građani i organizacije) i korisnici projekta UDNG (proračunski korisnici) mogu pregledati na našoj web stranici.
Temeljem navedenog će UDNG putem direktnih kontakata sa lokalnom upravom i ostalima korisnicima državnog proračuna ugovarati svoje projekte u pružanju svojih usluga po glavnom projektu i rješenju o radu UDNG.

PRIOPĆENJARadi veće kvalitetnije transparentnosti UDNG se javnosti obratila sa nova dva priopćenja i to:
- šesto priopćenje koje UDNG daje javnosti na znanje podatke o onome što radi UDNG, kojim pravnim osobama raspolaže i koje pravne osobe treba za daljnji rad i
- sedmo priopćenje koji se temeljni dokumenti kao standardi koriste za rad UDNG.
Navedena priopćenja možete vidjeti u naslovu ove stranice "Tekuća regulativa" na linku "Priopćenja".

POSLOVNI PROSTOR UDNGPoslovni prostor UDNG na sjedištu Ilica 65 Zagreb je uređen većim dijelom iz posuđenih financijskih sredstava Predsjednika UDNG i namješten polovnim namještajem od donacija. Grijanje prostora je na strujne potrošače koje je posudio udruzi UDNG jedan pomažući član jer za plinsko grijanje nisu osposobljeni uređaji za grijanje i njihovo osiguranje (servisi i dimnjačarski nalazi). Potrebna je nabava sa ugradnjom klima uređaja koje prostorije nemaju. Osim zimskog i ljetnog grijanja poslovni prostor se mora opskrbiti raznim sredstvima za rad na prvom mjestu sa dva do tri računala, uređajem za sigurnu izradu kopija, skeniranja originalnih dokumenata i drugim manje važnijim uređajima.
Prostor je dovoljan i za održavanje edukacija za 25 osoba ali ga za te potrebe treba prethodno osposobiti. Donacije za opisane nedostatke bi poboljšale kvalitetu pružene usluge korisnicima. Ovim putem molimo zainteresirane za pružanje donacije našoj UDNG u odnosu na navedene potrebe udruge da uvijek mogu stupiti sa nama u kontakt na telefon 01 484 6077, 098 519511 ili putem elektronske pošte na elektronsku adresu UDNG predsjednik@udng.hr

NAČIN RADA U POSLOVNOM PROSTORU UDNGU poslovnom prostoru je osiguran rad Predsjednika UDNG, Poslovnog tajnika UDNG, Predsjednika podružnice UDNG za Grad Zagreb, Predsjednika podružnice UDNG za Zagrebačku županiju. Osiguran je povremeno i rad Voditelja pravnih poslova a procesi rada u poslovnom prostoru su jasno definirani te usklađeni sa normama koje su propisane Procesom rada UDNG. U prostoru je osiguran rad sa korisnicima usluga, rad sa korisnicima projekta UDNG i rad sa poslovnim partnerima te drugim zainteresiranima za naš projekt "Od besplatne stručne – pravne pomoći do pravde".

KORISNICI USLUGA UDNGKorisnici usluga UDNG su podnositelji prijava u odnosu na zapaženu diskriminaciju i nezadovoljstvo u društvu. U 2014 godini je verifikacijom okončano 20 korisnika usluga UDNG a 25 je u postupku procesa pružanja usluga koji su pripremljeni za daljnji rad na procesima u 2015 godini. Svakodnevno nam se javljaju novi korisnici usluga a većinu nismo mogli primiti za rad zbog raznih okolnosti (nepotpuna dokumentacija, prekoračenje rokova, nemogućnost stalnih zaposlenja Poslovne tajnice i Voditelja pravnih poslova, zatim zbog nedostatka financijskih sredstava, nedostatka osobne dokumentacije korisnika usluga, nedostatka prijavljivanja sa posebnim uvjetima kao što je zamolba korisnika usluga da o prijavama ne doznaju prijavljeni i niz drugih sličnih nedostataka.

KORISNICI PROJEKTA UDNGU 2014 godini je UDNG sklopila ugovore sa 2 korisnika projekta a kod trećeg korisnika je odbijena prijava projekta. Jedan ugovor je sklopljen sa korisnikom projekta Zagrebačka županija po kojemu je odobrena udruzi UDNG financijska potpora u iznosu od 8.000 kuna. Drugi ugovor je sklopljen sa korisnikom projekta Ministarstvo pravosuđa po kojemu je odobrena financijska potpora udruzi UDNG u iznosu od 50.000 kuna. Za navedene prijedloge projekta je u propisanom roku predano propisano izvješće o provedbi projekta u 2014 godini. Treći prijedlog projekta je odbijen od Nacionalne zaklade za civilno društvo iz razloga što UDNG nije udovoljila samo jednom uvjetu iz propisanog natječaja dok su svi drugi uvjeti bili zadovoljeni za što postoji pismeni dokaz. Sporni uvjet iz objavljenog natječaja se odnosio na visinu iznosa financijskih prihoda UDNG iz 2013 godine prema Financijskom izvješću koji je bio manji od 130.000 kuna što je opravdana sumnja UDNG u namještanje natječajnog postupka podobnim prijaviteljima pošto UDNG nije do ovih vijesti poznat razlog zbog čega je u natječajnom postupku cijenjena više visina utrošenih financijskih sredstava u protekloj godini od aktivnosti na području kvalitete, stručnosti i garancije provedbe projekta.

OCJENJIVANJE RADA TIJELA UDNGRad svih tijela UDNG je ocjenjivan po učešću članova izabranih radnih tijela u aktivnostima na donošenju odluka. Do podataka o ocjenjivanju će korisnici usluga UDNG moći doći prateći naše naredne vijesti u kojima će se znati sve o aktivnostima pojedinih članova UDNG u tijelu za koje je izabran i ocjenjivanju aktivnosti tijela u kojem su izabrani voljom članova udruge te poduzimanje mjera od strane odgovornih osoba UDNG da tijelo izvrši svoju zadaću potrebnu za rad UDNG kao cjeline u svojem mandatnom razdoblju. Konkretno se taj period odnosi na prethodni vremenski period od osnutka UDNG do izborne skupštine na dan 10.02.2015 godine.

U Zagrebu 03.03.2015 godine.


6. ŠESTE VIJESTI

SUSRET PREDSJEDNIKA UDNG SA PREDSJEDNIKOM REPUBLIKE HRVATSKE


Zahtjev za susret sa Predsjednikom Republike Hrvatska se temelji u razlozima koji se odnose na  razvoj sustava kvalitete u RH po razinama struka radi stručne pomoći građanima i sudovima Republike Hrvatske u onim znanjima koje oni ne poznaju. Predsjednik Republike Hrvatske je primio Predsjednika UDNG dana  05.04.2014 godine gdje je Predsjednik UDNG sa Savjetnikom predsjednika Republike Hrvatske uz prisutnost osobe pravne struke Predsjednika raspravljena mogućnost edukacija sudskih vještaka za kontrolu kvalitete nekih od područja za kojima Republika Hrvatska ima hitne potrebe u odnosu na stručnu pomoć sudbenoj vlasti Republike Hrvatske a i samim građanima. Prijedlog Predsjednika UDNG je pismeno dostavljen Ministarstvu pravosuđa a jedan primjerak je dostavljen Predsjedniku UDNG radi znanja. Kako ove godine nije bilo potrebnih edukacija zbog nedostatka financijskih sredstava u UDNG za te namjene, nadamo se da će čitatelji ovih vijesti na čelu sa institucijama Republike Hrvatske i sami uvidjeti potrebe tih edukacija i u idućoj godini pomoći UDNG da osposobimo imenovanu vrstu ljudskih resursa radi pomoći u uspostavi kvalitetnijeg i sigurnijeg života građana na svim razinama u Republici Hrvatska.  

DOSTAVA ZAHTJEVA ZA FINANCIJSKOM POTPOROM


UDNG je do kraja 2013 godine dostavila svim županijama, gradovima i općinama, Ministarstvu pravosuđa, Ministarstvu financija, Uredu za ljudska prava, Uredu za udruge Vlade RH, Vladi RH svoj dugoročni planrada, plan i program rada za 2014 godinu zajedno sa zahtjevom za financijaku potporu UDNG. Financijsku pomoć dala UDNG Zagrebačka županija u iznosu od 8.000,00 kuna i Ministarstvo pravosuđa u iznosu od 50.000,00 kuna. UDNG dobila 10 odgovora do sastava ovih vijesti od lokalne uprave da nisu u mogućnosti pružiti financijsku potporu a od svih drugih primatelja zahtjeva odgovor nije dobiven stim da su neke županije izjavljivale da su svim udrugama na njihovom području pružili financijsku potporu kao što je to na primjer bila Sisačko moslavačka županija koja to nije učinila u odnosu na osnovanu Podružnicu UDNG za Sisačko moslavačku županiju.

NOVA PODRUŽNICA UDNG


Dana 21.03.2014 godine je osnovana u gradu Zagrebu u Petrinjskoj ulici u prostorijama sindikata obrazovanja osnovana Podružnica UDNG za Grad Zagreb. Izabrana su tijela podružnice a za predsjednika je izabran Boško Strelec. Ovim putem se zahvaljujemo predsjedniku sindikata dijela obrazovanja Željku Stipćić za veliko razumijevanje prema UDNG.

GODIŠNJA SKUPŠTINA UDNG


Dana 21.03.2014 godine  je u gradu Zagrebu u Petrinjskoj ulici u prostorijama dijela sindikata obrazovanja održana godišnja skupština UDNG a sva izvješća su na Skupštini usvojena. Osim članova UDNG Skupštini je prisustvovao Gradonačelnik grada Zagreba Milan Bandić sa svojim stručnim timom kako bi fiskalno ocijenili rad UDNG i istoj dodijelili poslovni prostor  radi obavljanja svoje djelatnosti kojeg do tada UDNG nije imala. Prije održavanja godišnje Skupštine je UDNG podnijela svoj zahtjev pismeno Gradu Zagrebu nakon osnutka u 2011 godini i po drugi puta nakon izmjene propisa o proceduri dodjele poslovnih prostora na privremeno korištenje od strane grada Zagreba. Poslovni prostor je UDNG dodijeljen a poslije skupštine je i pregledan od 4 člana UDNG sa predstavnikom Grada Zagreba i odabran za daljnji rad na adresi Ilica 65 Zagreb. Ovim putem se zahvaljujemo predsjedniku sindikata Željku Stipćić,  Gradonačelniku grada Zagreba Milanu Bandić i njegovim suradnicima koji su bili prisutni na skupštini za veliko razumijevanje prema UDNG.

UPRAVNI ODBOR


Dana 13. 05.2014 godine je održana 11 sjednica Upravnog odbora UDNG a dana 27.10.2014 godine 12 sjednica koja se održala prvi puta u prostorijama UDNG na adresi Ilica 65, Zagreb.
Sve donesene odluke odluke se nalaze na ovoj stranici u predviđenom linku.

POVJERENSTVO ZA PRIJEM I OTPUST ČLANOVA UDNG


Dana 13. 05.2014 godine je održana druga sjednica Povjerenstva za prijem i otpust članova UDNG. Donesene odluke se nalaze u prilogu naše web  stranice a jednu je naknadno Upravni odbor UDNG poništio dana 27.10.2014 godine zbog kršenja propisa Statuta UDNG u odnosu na propise o članstvu.

RAD NA GLAVNOM PROJEKTU


Po glavnom projektu UDNG je izvršena verifikacija njegovih dijelova. Na dan 03.12.2014 godine UDNG je ukupno imala 43dijelova u glavnom projektu. Verificirano je 14 dijelova a voditeljica projekta gospođa Branka Visković je još pripremila za verifikaciju 6 dijelova. Nezavršeno je ukupno 23 dijela projekta od kojih se u procesu UDNG nalazi u obradi 3 dijela, kod stručne službe UDNG 8 dijelova, kod odvjetnika 6 dijelova a nezapočeti su procesi kod 6 dijelova.
Razlog takovog stanja je veliko nerazumijevanje o radu UDNG u odnosu na nedostatak financijskih sredstava potpora.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE


Ministarstvo pravosuđa ja prva institucija u Republici Hrvatska koja je dala financijsku potporu UDNG kako bi ista mogla obavljati svoju djelatnost. Iznos potpore je naveden u prethodnom dijelu ovih vijesti a UDNG se na potpori i korektnoj suradnji zahvaljuje. Sukladno opisu pod naslovom „RAD NA GLAVNOM PROJEKTU“ može se ustanoviti i to na licu mjesta provjeriti da je UDNG dobivenu potporu iskoristila namjenski. Potrebno je naglasiti da je UDNG koristila u svojem radu najviše standarde o kvaliteti u svojim verificiranim dijelovima projekta. UDNG te da je uz to koristila najviše standarde za veći broj pripremljenih dijelova glavnog projekta za verifikaciju odnosno završenih dijelova procesa kao i onih procesa u koji procesi još uvijek teku a kod nekih je davala besplatne pravne savjete bez posebnih evidencija  kao trošak. Sa ovlaštenim odvjetnicima uz to imamo plan određivati termine davanja besplatnih pravnih savjeta a o tome će korisnici naše usluge biti na vrijeme obaviješteni na našoj stranici. Ovim se zahvaljujemo našoj pravnoj struci koju vodi stručna Voditeljica pravnih poslova UDNG gospođa Snježana Vrkljan diplomirani iur sa pravosudnim ispitom, njena zamjenica Marina Rukavina odvjetnica, Milko Križanović odvjetnik iz Zagreba i drugi koji su imenovani od Ministarstva pravosuđa za rad UDNG u pružanju primarne pravne pomoći prijaviteljima.

KONFERENCIJA


Dana 26.05.2014 i 27.05.2014 godine je Predsjednik UDNG prisustvovao međunarodnoj konferenciji civilnog društva u Zadru pod nazivom „Europska unija – od aktivnih građana do podrške građanima“. Konferenciji su između sudionika i predavača bili prisutni Elisa Bruno – voditeljica europskih politika i vidljivosti te Assya Kavrakova izvršna direktorica ECAS. Konferencija je bila uspješna i korisna za građane Republike Hrvatska ali na žalosti medijske pozornosti u Republici Hrvatskoj nije bilo iako se radilo o sadržajima na kojima se stvara civilno društvo i naćinu na koji pravnu pomoć pružaju neke od zemalja članica EU.  

NOVI DOKUMENTI - PROPISI  


Za rad UDNG je doneseno od strane Upravnog odbora UDNG niz odluka o stupanju na snagu donesenih propisa među kojima je odluka broj 35/11 od 26.07.2011 godine kao temelj za stupanje na snagu procesa rada UDNG koji je promjenjiv u odnosu na godine za koje se izrađuje. Izrađeni proces rada UDNG osim propisa o prosesu rada UDNG sadrži i normative po kojima se mjeri rad UDNG u tekućoj godini za koju vrijedi a usvaja ga Upravni odbor UDNG posebnom odlukom. Za 2014 godinu je navedeni propis usvojen odlukom Upravnog odbora UDNG broj 102/14.  

ČLANSTVO


Naše članstvo ima u sastavu izvršnooperativne, Aktivne te pomažuće članove zatim članove veterane, počasne članove i pričuvne članove. Svi prijavitelji po našim dijelovima projekta moraju biti pričuvni članovi kako bi im se pružila stručna – pravna pomoć u skladu sa propisima rješenja o radu UDNG a članstvo im prestaje onog momenta kada im je pružena pomoć i verificirana osim ako se ukaže potreba za njihovom stručnom pomoći po ocjeni UDNG kada postaju uz njihovu suglasnost aktivnim članom UDNG. UDNG na dan 09.12.2014 godine ima ukupno 108 članova.

POSLOVNI PROSTOR
Dana 01.09.2014 godine je UDNG preselila na  adresu Ilica 65, Zagreb gdje je        
obavljala svoje aktivnosti na dijelovima svojeg projekta a započela je i aktivnost na  
legalizaciji sjedišta UDNG. Dana 11.11,2014 godine je UDNG primila rješenje državne
uprave Grada Zagreba o sjedištu rada UDNG.

PLANOVI UDNG
Glavni planovi UDNG u narednom vremenskom  razdoblju su:

  • Do kraja 2012 godine verificirati završene dijelove glavnog projekta UDNG, izraditi proces rada UDNG za 2015 godinu, izraditi Plan i program rada UDNG za 2015 godinu, izraditi Financijski plan rada za 2015 godinu i osigurati dokumente za otvorene natječaje za financijske potpore za 2015 godinu.
  • U siječnju 2015 godine dostaviti izvješća sukladno zaključenim ugovorima davateljima financijske potpore za obavljanje aktivnosti UDNG, održati posljednju sjednicu Upravnog odbora UDNG prije održavanja izborne Skupštine i pripremiti se za njeno održavanje.
  • Do 09.02.2015 godine održati izbornu Skupštinu UDNG a od tog dana raditi na glavnom projektu UDNG u novom sazivu izvršno operativnih i aktivnih članova UDNG sa ciljem da budući rad UDNG bude kvalitetniji.

              NOVO SJEDIŠTE RADA UDNG


Novo legalno sjedište rada UDNG je na adresi:
ILICA 65, 10 000 ZAGREB“ ,
telefon 01 484 6077,

fax – isti broj i mobilni telefon 098 519 511.

Radi navedenog obima posla molimo članove UDNG da imaju razumijevanja u odnosu na sve kontakte sa sjedištem UDNG i da slobodno mogu postavljati sve upite o radu UDNG na gore navedene 

 

       ČESTITKA GRAĐANIMA I GRAĐANKAMA


           Udruga diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske želi
           svim građanima i građankama u zemlji i inozemstvu
           SRETAN BOŽIĆ i NOVU 2015 GODINU..

 


PETE VIJESTI

UPRAVNI ODBOR

Održana je prva izvanredna sjednica Upravnog odbora UDNG u kojoj je dana potpora Građanskoj inicijativi u prikupljanju potpisa građana.
Zapisnik sa ove sjednice se nalazi na linku Tijela udruge u naslovu „O udruzi“.
Dana 14.02.2014 godine je održana 10 sjednica Upravnog odbora UDNG na kojoj je donesena odluka o osnivanju Podružnice UDNG za Grad Zagreb.
Zapisnik sa ove sjednice se nalazi odmah ispod prve izvanredne sjednice Upravnog odbora UDNG na istom linku i naslovu.

PLANOVI RADA I PLANOVI FINANCIRANJA UDNG

Do 16.04.2014 godine je poslan elektronskom poštom naš zahtjev za fiskalnu ocjenu radu UDNG sa Planom i programom rada u 2014 godini te Planom financiranja u 2014 godini našim općinama i gradovima (ukupno 302 općine i 95 gradova) a navedenu dokumentaciju još treba poslati samo općinama i gradovima Zagrebačke županije, Dubrovačko neretljanske, Osječko baranjske, Brodsko posavske i Slavonsko požeške županije čime bi završili poslove koje nisu odradile Županije Republike Hrvatske koje su primile naše planove potkraj 2013 godine ili najkasnije do 10.siječnja 2014 godine dokazno poštom a iste ih nisu proslijedile svojim gradovima i općinama.
Do Uskrsa će UDNG poslati prethodno navedene dokumente svim navedenim županijama čime će cijela Republika Hrvatska biti upoznata sa mogućim načinom pružanja stručne pomoći građanima RH pod uvjetom da joj to omogući lokalna uprava kvalitetnom fiskalnom procjenom o radu svih izvan proračunskih korisnika na svojem području djelovanja.
Temeljem navedenog će UDNG u stupanju putem direktnih kontakata sa lokalnom upravom i ostalima korisnicima državnog proračuna kojima su poslali svoje planove imati mjerodavne  dokaze o kvaliteti fiskalnih procjena izvanproračunskih korisnika i o tome izvijestiti u detalje našu javnost.
Osim ovih pokazatelja mjerodavni će biti i drugi pokazatelji kao što su ravnopravnost muškaraca i žena i rad institucija naših sustava koji se odnose na nenamjensko trošenje proračunskih sredstava Republike Hrvatske.

PODRUŽNICE UDNG:

Dana 21.03.2014 godine je u Gradu Zagrebu osnovana podružnica UDNG za Grad Zagreb koja će pružati stručnu pomoć u otklonu diskriminacije i njihovog nezadovoljstva zbog korupcije u svakom njegovom kvartu.
Izabrana su tijela Skupštine i Tijela podružnice
Odmah nakon održane Osnivačke skupštine se sastalo Vijeće podružnice i pod nadzorom Predsjednika UDNG donijelo 5 najvažnijih odluka o daljem radu podružnice a za samostalan rad podružnice se Predsjednik UDNG obavezao dati punomoć izabranom Predsjedniku podružnice do 01.05.2014 godine.

SKUPŠTINA UDNG

Dana 21.03.2014 godine je održana Skupština UDNG na kojoj je usvojen rad UDNG od 09.02.2011 do 21.03.2014 godine sukladno podnesenim izviješćima tijela UDNG.
Osim delegata Skupštine iz osnovanih podružnica i upravnog dijela UDNG, redovitoj Skupštini su bili prisutni Stručni suradnici Grada Zagreba zajedno sa svojim  Gradonačelnikom.
Gradonačelnik Grada Zagreba MILAN BANDIĆ se obratio svim prisutnim članovima i gostima UDNG sa uvodnim govorom koji su tražili prisutni na Skupštini što je odobrio Predsjednik skupštine UDNG Martin Boljevac.
Imenovani Gradonačelnik je ostavio svoju Stručnu službu kako bi fiskalno procijenili rad UDNG u prethodnom razdoblju i potom donijeli svoje odluke o daljnjoj pomoći i suradnji sa UDNG.

POSLOVNI PROSTOR UDNG

Temeljem fiskalne procjene Stručnih službi Gradonačelnika Grada Zagreba je dana 28.03.2014 godine UDNG dobila iz ureda Gradonačelnika Grada Zagreba službeni dopis KLASA: 372-01/11-001/305, URBROJ: 251-14-22/105-14-11  po kojem je UDNG temeljem ocjenjivanja stekla listu reda prvenstva, koja predstavlja osnovu za dodjelu poslovnog prostora Grada Zagreba na privremeno korištenje.
Sukladno navedenom ocjenjivanju u daljnjim kontaktima E poštom i osobno sa Gradom Zagrebom UDNG bi se u toku svibnja trebala preseliti sa adrese Nehruov Trg 38, 10020 Zagreb na novu adresu Ilica 65, 10000 Zagreb.

FINANCIRANJE UDNG

Temeljem podnesenog zahtjeva Zagrebačkoj Županiji o financiranju UDNG iz državnog proračuna odobren je iznos od 8.000 kuna, Ugovor je potpisan i sredstva je dobila UDNG na svoj račun.
Na drugi zahtjev koji se odnosi na humanitarni dio UDNG u Zagrebačkoj Županiji  sukladno podnesenoj prijavi na natječaj nije dobiven odgovor.
Ovim vijestima informiramo sve građane da je temeljem fiskalne procjene Stručnih službi Grada Zagreba pokrenut postupak za financiranje UDNG po kojemu neslužbeno doznajemo da su financijska sredstva odobrena i da je cijeli postupak
u tijeku.

ČESTITKA

Svim građanima Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu čestitamo SRETAN USKRS sa malo strpljenja u uspostavi kvalitete naših sustava o kojem posebnu brigu vodi naša udruga.

U Zagrebu 17.04.2014 godine.


ČETVRTE VIJESTI

PLANOVI UDNG


U ovim vijestima Vas izvješćujemo da je UDNG podnijela Zahtjev za donacijom financijskih sredstava iz državnog proračuna proračunskim korisnicima Republike Hrvatske kao izvanproračunski korisnik.
Zahtjev Udruge diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske je dostavljen proračunskim korisnicima krajem studenog 2013 godine, urudžbeni broj UDNG 252 sa danom 28.11.2013 godine.
U tom zahtjevu je navedeno da će Plan i program rada UDNG za 2014 godinu zajedno sa Planom financiranja UDNG u 2014 godini biti dostavljen proračunskim korisnicima do kraja 2013 godine što je UDNG i učinila i za potvrde prijema dobila uredno ovjerene poštanske dostavnice.
Plan i program rada UDNG za 2014 godinu se nalazi na web stranici UDNG www.udng.hr pod naslovom „Tekuća regulativa“ u linku „Priopćenja“ a nosi poslovni broj UDNG 259 od dana 20.12.2013 godine.
Plan financiranja UDNG za 2014 godinu se također nalazi na prethodno imenovanoj web stranici UDNG u naslovu „Aktivnosti“ u linku „Potpore i donacije“ a nosi poslovni broj 259 od 30.12.2013 godine kojeg građani mogu vidjeti jednim klikom na posljednjem redu u naslovu linka Donacije.
Ovim planovima je pokrivena informacija o radu UDNG za cijelu Republiku Hrvatsku čime je UDNG stekla pravne temelje za svoj rad na cijelom prostoru Republike Hrvatske.
Do sada je primljeno ukupno 10 odgovora primatelja planova čime će UDNG imati pravne temelje za ocjenjivanje njihovog rada koji se odnosi na poštivanje ljudskih prava u odnosu na diskriminaciju i korupciju te nezadovoljstvo građana.
Rezultate ocjenjivanja proračunskih korisnika planiramo objaviti u narednim vijestima UDNG a potanje sažetke u linkovima predviđenim u naslovu „Suradnja“ u linku „Neizvršene obveze“.

PARTNERI


Dana 27.09.2013 godine je poslovni partner Hrvatsko Društvo sudskih vještaka održalo svoj treći kongres sa međunarodnim učešćem a na kongres je pozvan Predsjednik UDNG kao član toga društva. Kongres je održan u hotelu Panorama u Zagrebu a na njemu je bilo zanimljivih događanja u svezi sa kvalitetnijom izradom nalaza i mišljenja sudskih vještaka u Republici Hrvatska.
Dana 20.10.2013 je potpisan Sporazum o poslovnoj suradnji između UDNG i Hrvatskog svjetskog sabora (HSS) i između Građanske inicijative „Referendumski ustanak“ . Zaključeni i potpisani sporazumi se nalaze u UDNG.
Dana 16.12.2013 godine je održan zatvoreni sastanak HSS na koji su pozvani i predstavnici UDNG i to Predsjednik UDNG zajedno sa Predsjednicima podružnica UDNG i Tajnica UDNG.
Sastanak je održan u svezi sa prijedlogom Gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Zapisnik sa sastanka UDNG je predsjednik UDNG dobio od Predsjednika podružnice UDNG za Zagrebačku županiju E poštom dana 28.01.2014 godine.

POSLOVNI PROSTOR


Dana 30.09.2013 godine je održana rasprava u prostorijama Grada Zagreba u svezi sa dokumentacijom kojom je UDNG (upravni dio) zahtijevala zakupiti poslovni prostor radi privremenog korištenja za svoj rad. Raspravi je bio prisutan Predsjednik UDNG Martin Boljevac i Savjetnik Gradonačelnika grada Zagreba Dinko Čorić. Na sastanku nije pronađeno nikakovo rješenje niti je vođen zapisnik a zbog takovog rada je Predsjednik UDNG tražio novi sastanak ali na to nije pristao imenovani Savjetnik (tako se predstavio) jer je po njegovoj izjavi bio prebukiran.
Više sa Gradom Zagrebom nije bilo sastanaka u svezi sa pismenim zahtjevom za dodjelu poslovnog prostora na privremeno korištenje iako je UDNG dostavljala dva puta svoje zahtjeve od kojih je posljednji bio bodovan od povjerenstva ali niti na pismeno traženje UDNG nije dobiven materijal o tom bodovanju.

UPRAVNI ODBOR UDNG


Dana 03.10.2013 godine je održana prva izvanredna sjednica Upravnog odbora UDNG a Zapisnik sa sjednice se nalazi u UDNG. Deveta sjednica UDNG se održala dana 11.12.2013 godine a Zapisnik građani mogu vidjeti u naslovu ove stranice „O udruzi“ u linku „Tijela udruge“ pod „Odluke upravnog odbora UDNG“.

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA


Dana 29.11.2013 godine je podnesen Zahtjev na ROU-1 Ministarstvu pravosuđa sa potrebnim prilozima.
Na poziv Ministarstva u svezi sa izmjenom police osiguranja ista je izmijenjena a istovremeno je i izmijenjen Zahtjev za pružanje besplatne pravne pomoći od četiri odvjetnika što je dostavljeno Ministarstvu pravosuđa naknadno dana 15.01.2014 godine a dana 27.01.2014 godine je UDNG izviještena od Ministarstva pravosuđa da je Rješenje potpisano i nalazi se u postupku dostave UDNG.

MEDIJI


UDNG je predstavljena javnosti dva puta od strane „Narodnog lista Zadar“ i jedanput od strane portala „Dnevno HR“.
Niti jedan drugi medij nije prezentirao javnosti rad UDNG iako im se UDNG obraćala za pomoć nekima pismeno a nekima elektronskom poštom (vidi link Priopćenje za javnost sa ovog naslova web stranice.
Obavljen je i medijacijski pismeni postupak u svezi sa prijavom Građanske inicijative „Referendumski ustanak“ koja se odnosi na blokadu medija HRT i HINA.
Sa HINA je medijacijski postupak završen odnosno traženo je očitovanje, dobiven odgovor i donesena odluka o obustavi postupka.
Sa HRT nije postupak obustavljen jer HRT nije odgovorio na zahtjevu UDNG za očitovanjem pa je isti požuren i još nije dobiven odgovor.
Odluka o daljnjem postupku će se donijeti zajednički kada Građanska inicijativa „Referendumski ustanak“ preuzme dokumentaciju i donese o njoj odluku.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE


Dana 04.11.2013 godine je podnesen prijedlog elektronskom poštom za prijem na razgovor Martina Boljevac sa Predsjednikom Republike Hrvatske Ivom Josipovićem. Taj razgovor je predviđen u odnosu na poteškoće sa Sustavima Republike Hrvatske koji djeluju na njega kao građanina, kao Stalnog sudskog vještaka za struku „Upravljanje sustavima kvalitete i auditiranja i kao Predsjednika UDNG čiji je osnovni cilj pružanje stručne pomoći građanima Republike Hrvatske koja se odnosi na medijacijske postupke izvan suda, stručnu pravnu pomoć i stručnu pomoć vještaka.
Dobiven je odgovor elektronskom poštom dana 11.11.2013 godine da će podnositelj prijedloga o prijemu na kavu biti pravodobno obaviješten a do današnjeg dana odnosno 27.01.2014 godine tu obavijest nije primio.

POZIVI I NATJEČAJI


Vezano uz planove UDNG za 2014 godinu podnesen je Poziv UDNG koji je vezan uz Natječaje u 2014 godini a cijeli sažetak naših poziva možete vidjeti u ovom naslovu u linku „Pozivi i natječaji“.

ZAKLJUČAK:


Ovim vijestima završavamo po pitanju objave svih poslova UDNG za 2013 godinu a poslove UDNG u 2014 godini će UDNG objavljivati u narednim vijestima koje nose naredne brojeve.

Zagreb, siječanj 2014


TREĆE VIJESTI

PLANOVI I SUSRET SA PREDSJEDNIKOM RH


Udruga UDNG planira održati 9 sjednicu Upravnog odbora u srijedu 11.12.2013 godine na kojoj se predlaže usvojiti Plan financiranja i program rada UDNG za 2014 godinu. U svezi sa planovima je dana 04.12.2013 godine upućena E pošta Predsjedniku republike Hrvatske radi uspostave prvog kontakta sa Udrugom diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske. Potvrdu prijema ove pošte UDNG nije dobila do objave ovih vijesti na Web stranici UDNG.

PRORAČUN UDNG


Dana 28.11.2013. godine je UDNG svojim službenim zahtjevom pod urudžbenim brojem 252 zahtijevala od Vlade RH da spoji sa zahtjevom nezavršene predmete UDNG koji su se odnosili na ponudu o edukaciji članova UDNG i da ih zajedno sa zahtjevom za preraspodjelu financijskih sredstava putem donacije proslijedi proračunskim korisnicima Ministarstvu financija i Ministarstvu pravosuđa kako bi isti donijeli svoju odluku o dostavi donacije Udruzi diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatska kao izvanproračunskom korisniku koja ima pravo na proračunska sredstva sukladno propisima Zakona o udrugama a ta sredstva nije dobila od svojeg osnutka. Istog dana je pismeni zahtjev službeno dostavljen Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, a preporučeno sa povratnicom Varaždinskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji. Dana 02.12.2013 godine su putem elektronske pošte zahtjev primile sve ostale županije odnosno županije kod kojih još nije UDNG osnovala svoju podružnicu.
Financijski plan za 2014. godinu i Program rada će UDNG prethodno navedenim dostaviti nakon što ga potvrdi svojom odlukom Upravni odbor UDNG do kraja ove godine.Dugoročni plan rada UDNG je dostavljen prethodno navedenim proračunskim korisnicima uz zahtjev.

ODRŽAVANJE ZATVORENOG SKUPA HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA


Na poziv Hrvatskog svjetskog sabora (HSS) za prisustvovanje zatvorenom skupu na dan 16.11.2013. godine UDNG je odabrao jednog člana po kojem je predsjedniku HSS-a predan pismeni stav UDNG u odnosu na poteškoće imenovane organizacije. Skup je održan na Trgu bana Jelačića broj 15, a zaključak sa skupa je dostavljen udruzi UDNG.

ODRŽAVANJE OTVORENE KONVENCIJE ORGANIZACIJSKOG ODBORA „REFERENDUMSKI USTANAK“


Za dan 15.11.2013. godine je UDNG dobila poziv za prisustvovanje otvorenoj konvenciji „Referendumski ustanak“ na koju je došlo 5 članova Stručnog tima UDNG i jedan potencijalni kandidat za prijem u članstvo UDNG. Konvencija je održana, a u UDNG je dostavljen zaključak sa održane konvencije po kojem je osnovni stav da se na proljeće ide u treći krug prikupljanja potpisa za referendumska pitanja koje usvoji organizacijski odbor „Referendumski ustanak“.

POSLOVI I SURADNJA SA MINISTARSTVOM PRAVOSUĐA


Dana 29.11.2013. godine je Ministarstvo pravosuđa od UDNG primila Zahtjev za pružanje besplatne pravne pomoći koji je rezultat postignutih poslova osiguranja UDNG od odgovornosti i prikupljanja dokumentacije za osobe koje će pružati tu pomoć te čestih ljubaznih kontakata s odjelom koji izdaje rješenja o besplatnoj pravnoj pomoći. Nadamo se da ćemo imati i to rješenje do kraja ove godine. Kod drugih poslova, a oni se odnose na ponudu UDNG od 09.09.2013. godine nije dobiven odgovor, a trag do primatelja ove pošte nismo dobili na porti Ministarstva pravosuđa, a niti na urudžbenom dijelu tog ministarstva.

SURADNJA S HDSV


Predsjednik UDNG je kao stalni sudski vještak prisustvovao III kongresu sudskih vještaka održanog dana 27.09.2013 godine i tom prilikom utvrdio temelje za izradu kvalitetnih nalaza vještaka, a taj dio predavanja zajedno sa primjenom se nalazi u naslovu „Suradnja“ koja se odnosi na partnere s UDNG.

POSLOVI S MEDIJIMA


Suradnja s Narodnim listom Zadar se nastavlja, a i ove treće vijesti će prethodno biti dostavljene radi usklađivanja mogućih i nenamjernih grešaka. Odlukom Upravnog odbora UDNG broj 66/13 od 11.09.2013. godine je imenovana medijska kuća dobila od UDNG javnu pohvalu o najkvalitetnijem dijelu medijskog prostora RH. Navedena odluka se nalazi na linku „Odluke tijela udruge“ u naslovu „O udruzi“. Uspostavljen je dobar kontakt s Hrvatskom izdavačkom novinskom agencijom HINA i nadam se da će njena suradnja s našom UDNG biti sve kvalitetnija. Negativno se ocjenjuje suradnja UDNG i HRT koja iako zna da UDNG nije dobila sredstva za poštarinu iz državnog proračuna ne odgovara na njezine upite pa i kada je u pitanju smjena ravnatelja HRT. Suradnja sa HRT I HINA se temelji na prijavi Organizacijskog odbora „Referendumski ustanak“ udruzi UDNG o blokadi pristupa njihovih informacija građanima i građankama RH.

POSLOVI UPRAVNOG ODBORA UDNG


Poslije 8.sjednice Upravnog odbora UDNG i donesene posljednje odluke broj 68/13 koja je dana na uvid građanima na Web stranici, održana je prva izvanredna sjednica dana 11.09.2013. godine na kojoj je donesena jednoglasno Odluka broj 69/13 koja se odnosi na danoj potpori Građanskoj inicijativi „Referendumski ustanak“ u prikupljanju potpisa. Uzorak Odluke sa Zapisnikom se nalazi na linku „Odluke tijela udruge“ u naslovu „O udruzi“. Sljedeća sjednica Upravnog odbora UDNG koja se odnosi na Proračunska sredstva i dokumentaciju za 2014. godinu se održava u srijedu 11.12.2013. godine, a s donesenim odlukama će građani i građanke biti izvješteni u prvim vijestima u 2014. godini.

POSLOVI GLAVNOG PROJEKTA


Ukupno je primljeno 32 prijave građana i građanki, a među njima je i organizacijski odbor „Referendumski ustanak“. Stručni tim UDNG je donio odluke o rješavanju 29 prijava od kojih se postupak za 25 prijava vidi na našoj Web stranici u naslovu „Tekuća regulativa“ u linku „Rad po glavnom projektu“, a ostatak će se unijeti na Web stranicu kada Stručni tim UDNG donese odluku o načinu rješavanja preostalih prijava.

POSLOVI SURADNJE SA VLADOM RH


Temeljem izostanka odgovora Vlade RH na požurnicu UDNG od 18.lipnja 2013. godine za predmet koji stoji službeno neriješen kod D. Valić, Vladi RH je UDNG poslao dana 28.11.2013. godine zahtjev za preraspodjelu sredstava iz državnog proračuna putem donacije udrugu UDNG da isti spoji s prethodno imenovanim neriješenim predmetom i da se isti uputi na rješavanje u Ministarstvo financija i Ministarstvo pravosuđa sukladno propisima Zakona o udrugama i Zakona o državnom proračunu uz citat odredbi koje se odnose na prekršaje. Očekuje se od Vlade po tom pitanju odgovor do kraja ove godine.

POSLOVI S EUROPSKOM UNIJOM


Dana 26.09.2013 godine je UDNG pod poslovnim brojem 235 poslala Komisiji za zajedničke interese EU prvi prilog Ponude koja joj je dostavljena 12.12.2012. godine pod službenim brojem 201 radi odluke imenovane komisije. Navedeni prilog dokumentirano potvrđuje navode iz ponude o ocjenjivanju kvalitete rada Vlade Republike Hrvatske, a u njemu su dostavljeni podaci o prijavi na rad agencije SAFU koja je dostavljena Upravnom vijeću SAFU na rješavanje kod kojeg je njegov, predsjednik na prijedloge UDNG iz prijave odgovorio ono što odgovara agenciji SAFU a izostavio je odgovoriti na temelj prijave koji se odnosio na nenamjensko trošenje financijskih sredstava iz fondova EU i radnje koje je predložila UDNG radi provedbe koje je trebalo provesti Upravno vijeće SAFU. Predložena je provedba 11 zasebnih radnji i to radnje zbog razloga odugovlačenja natječajnih postupaka koje su se odnosile na prijave UDNG, kvalitete rada odbora za ocjenjivanje prijava UDNG do suočavanja s istinom, a u desetom prijedlogu je UDNG predložio provedbu revizije ukoliko bude za UDNG nepovoljan odgovor. Predložena revizija provedena po prijavi UDNG, a odgovor koji se odnosi na nedostatak deklaracije nije bio kvalitetan u odnosu na naknadno dostavljanje tog dokumenta što je citirano u prijavi UDNG koja je u prijavi dostavila i prijepise važećih propisa koji su u samoj prijavi navedeni. Iako UDNG sumnja u teška kaznena djela donesena je ipak lakša odluka da se predmet dostavi mjerodavnoj komisiji EU i spoji u rješavanju sa prethodno poslanom ponudom. Sada UDNG čeka odgovor i na ponudu od 138 i prvog priloga ponude od 134 lista zajedno s prilozima i dodacima koji se odnose na pouzdane dokaze. Građani i građanke, a i svi mediji RH mogu izvršiti uvid u navedene dokumente u UDNG kada to požele.

POSLOVNI PROSTOR


Zakup poslovnog prostora još nije izvršen iz razloga što je UDNG upućena da se javi Gradu Zagrebu osobi D. Čorić koji je telefonom razgovarao s Predsjednikom UDNG i tražio da se s njime u vezi sa sastankom čuje dana 16.09.2013. godine. Imenovana osoba se predstavila kao Savjetnik gradonačelnika Grada Zagreba, a na dan 16.09.2013,. godine se ne javlja u 11,05, 11,07, 14,32 i 14,37 sati. Dana 30.09.2013.godine Predsjednik UDNG odlazi kod D. Čorića pronalazi ga, uspostavi usmeni kontakt, a on odgovara da ima prebukiran dan. Poslije toga je predmet ostao u Gradu Zagrebu neriješen a isti se nije pobrinuo za naknadne kontakte s UDNG u svezi sa poslovnim prostorom.

ISPRAVAK NETOČNOG NAVODA


U prvim vijestima od rujna 2013. godine u obraćanju građanima i građankama greškom je upisano 12 naslova Web stranice UDNG, a trebalo je pisati 6 naslova. Drugih 6 naslova su postali linkovi Web stranice, a tekst tih linkova nije promijenjen što potvrđuju druge vijesti iz rujna 2013 godine. Molimo građane i građanke za ispriku zbog naše nenamjerne greške.

ČESTITKA GRAĐANIMA I GRAĐANKAMA


Udruga diskriminiranih i nezadovoljnih građana Republike Hrvatske želi svim građanima i građankama u zemlji i inozemstvu
SRETAN BOŽIĆ i NOVU 2014 GODINU.


Zagreb, prosinac 2013


DRUGE VIJESTI

SURADNJA S NARODNIM LISTOM ZADAR


Sve potrebne stručne poslove UDNG dogovara s glavnom urednicom Narodnog lista Zadar Simeonom Pancirov radi usklađivanja mogućih nenamjernih grešaka koje poneki mogu smatrati namjernim. To se odnosi i na ove vijesti koje prethodno šaljemo imenovanoj urednici i nakon toga ih stavljamo na našu Internet stranicu. Takvu suradnju smatramo kvalitetnom, a gdje bi bila po kvaliteti RH da je takva suradnja bila i s Hrvatskom televizijom od početka rada naše udruge.


HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA – III KONGRES S MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM


Dana 27.09.2013. godine, u Zagrebu, u hotelu Panorama održan III kongres sudskih vještaka s međunarodnim učešćem na koji je pozvan i Predsjednik UDNG kao član tog društva. Izvješće s tog kongresa možete vidjeti nakon što ga dobije UDNG u drugom dijelu linka Partnerstva pod naslovom Suradnja.


SURADNJA S EUROPSKOM UNIJOM


Dana 26.09.2013 godine je poslana dokumentacija o uskrati dobivanja pomoći iz programa IPA udruzi radi rješavanja neriješenih pitanja u Republici Hrvatskoj koja su se odnosila na natječaje iz pristupnih fondova. Popratni dopis građani mogu vidjeti u našem linku Odnosi sa EU iz naslova Tekuća regulativa na ovoj Internet stranici. Cijeli predmet sa svim dokazima kršenja propisa kako hrvatskih tako i Europske unije se može vidjeti u udruzi.


HRVATSKI SVJETSKI SABOR - SKUP PREDSTAVLJANJA GOSPODARSKIH PROGRAMA


Dana 20.09.2013 godine je održan skup Hrvatskog svjetskog Sabora na koji je pozvan i Predsjednik UDNG. Na skupu je predloženo 9 točaka dnevnog reda koje su nakon rasprave i usvojene. Na Saboru je dogovorena suradnja s UDNG, a uz to je dogovorena i suradnja s inicijativom „Referendumski ustanak”. Partnerstvo s imenovanima će se naknadno dogovoriti. Donesene odluke će biti vidljive na našoj Internet stranici.
Prilikom uspostave suradnje s inicijativom Referendumski ustanak je dogovoreno da se putem naše Internet stranice zamole građani za pomoć ovoj inicijativii. Osim toga dogovoreno je i da se objavi prikupljanje potpisa ove inicijative od dana 01.10.2013. do 15.10 2013. godine za slijedeća referendumska pitanja:

GRAĐANSKA INICIJATIVA „REFERENDUMSKI USTANAK“
OTVORENO PISMO HRVATSKOJ JAVNOSTI O NOVOM REFERENDUMSKOM USTANKU

Nezadovoljni katastrofalnim moralnim, pravnim i ekonomskim stanjem u koje je Hrvatsku dovela politička oligarhija građanska inicijativa „Referendumski ustanak“ donijela je odluku o prikupljanju potpisa građana o važnim pitanjima koja se tiču opstojnosti i neovisnosti Republike Hrvatske i prosperiteta većine njenih građana.
Organizacijski odbor za izjašnjavanje birača okupljen oko građanske inicijative „Referendumski ustanak“ ovim pismom se obraća svim državljanima RH, svim državnim i lokalnim službenicima te dužnosnicima, svim formalnim i neformalnim grupacijama civilnog društva, znanstvenoj struci i poslovnim subjektima RH, svim političkim strankama u RH kao i svim hrvatskim sredstvima javnog priopćavanja i novinarima.
Na temelju članka 8.a Zakona o referendumu građani su se samoorganizirali u nestranačku Građansku inicijativu „Referendumski ustanak“ i osnovali Organizacijski odbor birača koji je na svojoj 5. sjedini održanoj 20. rujna 2013. u Zagrebu jednoglasno donio odluku da postoji potreba za raspisivanjem referenduma iz djelokruga Hrvatskoga sabora u skladu s čl. 80. Ustava Republike Hrvatske, a koje je važno za neovisnost, jedinstvenost i opstojnost Republike Hrvatske s ovim pitanjima:
  1. Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem: JESTE LI ZA PONIŠTENJE PRETVORBE I PRIVATIZACIJE U ROKU OD 30 DANA OD ODRŽAVANJA OVOG REFERENDUMA?
  2. Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem: JESTE LI ZA ZABRANU OVRHE I DELOŽACIJE NA JEDINOJ NEKRETNINI U VLASNIŠTVU GRAĐANA KOJA MU SLUŽI KAO JEDINI PROSTOR ZA STANOVANJE?
  3. Smatrate li da postoji potreba za raspisivanjem referenduma od strane Hrvatskog sabora sa sljedećim pitanjem: : JESTE LI ZA OPOZIV SVIH DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA U ROKU OD 30 DANA OD ODRŽAVANJA OVOG REFERENDUMA?

S prikupljanjem potpisa se kreće 1. 10. Akcija traje zaključno do 14. 10. 2013. na teritoriju cijele Republike Hrvatske.

„Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu!“


Zato pozivamo sve zaposlene i nezaposlene, radnike i seljake, učenike i studente kao i naše umirovljenike na sudjelovanje u Referendumskom ustanku. Preko medija nam politička oligarhija poručuje da nismo imali dovoljno potpisa kad smo prikupljali potpise u veljači, a još ih nisu stigli niti prebrojati za proteklih 6 mjeseci. Složno recimo da je vrijeme da se vrati suverenitet naroda kojeg su nam uzurpirali!
Oglušuju se na bilo koji glas naroda bez obzira je li riječ o prosvjedima, prikupljenim potpisima, dopisima, tužbama ili usmenim prigovorima bilo koje grupe građana. Oglušuju se na nalaz državne revizije o enormnim nezakonitostima u pretvorbi i privatizaciji, na izvješća o korupciji i alarmantna upozorenja o slomu ekonomije i društva u cjelini na koja stručnjaci stalno upozoravaju. Nasilno su ozakonili genetički modificirane organizme, iako su se sve županije proglasile slobodne od GMO-a. Bezobzirno pogoduju uvoznicima i stranom kapitalu, iako po Zakonu o trgovini MORAJU zaštiti domaću proizvodnju ili joj barem osigurati iste uvjete što ne čine. Stručnjaci uzalud upozoravaju da je tečaj kune osjetno precijenjen na što se ne uopće ne osvrću iako je to jak uteg pod kojim tone naše gospodarstvo i stalno raste nezaposlenost. Ne služe svom narodu kojeg sad histerično razvlašćuju te mu umaljuju sva prava na svim područjima. Samo se kao na kružnom toku izmjenjuju na vlasti u međusobnoj simbiozi i dubiozi kojoj se ne nazire kraj.
Dajte svoj potpis za opoziv svih dužnosnika od Vlade, Sabora, Državnog tužioca, Pučkog pravobranitelja, Ustavnog suda, Predsjednika i mnogih drugih da se nikad više ne usude rušiti Ustavni red i poredak i donositi odluke suprotne zdravom razumu i pravdi. Poništimo protuzakonitu pretvorbu i privatizaciju. Ne dopustimo da banke koje je narod sanirao i tako postao njihov jedini pravi vlasnik deložiraju taj isti narod iz svog jedinog doma. Vratimo narodu suverenitet kojeg su nam besramno uzurpirale vladajuće strukture. Iako Ustavu RH nitko nema pravu dovesti narod u podređeni položaj to nam se dogodilo. Stvorimo Hrvatsku za koju se umiralo, za Hrvatsku o kojoj se sanjalo.

Aktivirajte se! Donirajte!


Pozivamo vas da se bez obzira na vaše političko uvjerenje, vjersko i neko drugo opredjeljenje, obrazovanje i životnu dob u što većem broju uključite u Referendumski ustanak kao aktivisti ili na bilo koji drugi način koji vam je na raspolaganju. Ponudite stoje stručno znanje i vrijeme, a ako ste u mogućnosti budite donator. Zastupani smo preko Udruge PROJEKT na čiji račun možete uplatiti dragovoljne novčane priloge: HPB DD - IBAN: HR95 2390 0011 1003 75473, OIB : 92830170688.

I tebe se pita!


Tri su pitanja izdvojena iz ogromnog broja pitanja koja muče ovaj izigrani narod. Recimo im glasno da ovu Hrvatsku želimo ostaviti svojoj vlastitoj djeci! Recimo im da nema cijene po kojoj ćemo dozvoliti da je netko proda dok nam njive sunce grije, dok nam bura hrašće vije, dok nam mrtve grobak krije i dok nam živo srce bije!

Organizacijski odbor
GI „Referendumskog ustanka“

Kontakti: referendumski.ustanak@gmail.com, http://referendumski-ustanak.info
ODRŽAVANJE VIII SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA UDNG


Dana 11.09.2013 godine je održana VIII sjednica Upravnog odbora UDNG. Nakon održane rasprave na sjednici su jednoglasno donesene odluke Upravnog odbora UDNG od broja 63/13 do broja 69/13. Prijepisi donesenih odluka možete pročitati ovdje.

DRUGE AKTIVNOSTI UDRUGE


Dana 09.09.2013. godine je upućena ponuda za održavanje sastanka predstavnika udruge s predstavnicima Ministarstva pravosuđa radi održavanja sastanka i usklađenja stavova oko edukacije sudskih vještaka obrazovanih iz propisa o kvaliteti kako bi pomogli našim sudovima u kvaliteti njihovih odluka i time kvaliteti sudbene vlasti u cjelini. Do današnjeg dana nije dobiven odgovor, a nakon okončanja će UDNG cijeli slučaj oko rješenja i ponude objaviti na ovoj Internet stranici.
Dana 07.09.2013. godine je upućen jedan dopis Policijskoj upravi zagrebačkoj, a dana 16.09.2013 godine su dogovoreni poslovi oko zastupanja udruge s odvjetnikom M.K (četvrti pravnik s pravosudnim ispitom), i daljnjim radnjama oko dobivanja Rješenja za besplatno pružanje pravne pomoći građanima od strane naše UDNG.
Udruga je zaprimila jedan predmet u dijelu rada po glavnom projektu i sada ima ukupno 31 predmet. Predmeti od 26 do 31 će biti objavljeni u linku Rad po glavnom projektu u naslovu Tekuća regulativa nakon održavanja četvrtog sastanka Stručnog tima UDNG.
Osim ovih aktivnosti važno je dati na znanje građanima i članovima UDNG da je sukladno odluci Upravnog odbora UDNG broj 63/13 prikupljen novac za plaćanje dizajna i administriranja ove Internet stranice i da su raspoloživa sredstva uplaćena na žiro račun dizajnerice. Imenovana odluka je u prijepisu uvrštena uz zapisnik sa 8. sjednice Upravnog odbora UDNG u linku Tijela udruge u dijelu Odluke upravnog odbora iz naslova O udruzi.


SURADNJA S VLADOM REPUBLIKE HRVATSKA


Dana 06.09.2013 godine je poslana požurnica Vladi Republike Hrvatska zbog ne dobivenog odgovora na zahtjev UDNG za očitovanjem koji je Vladi dostavljen pismeno dana 04.07.2013 godine. Uzorak požurnice zajedno s opisom razloga za njeno uručenje Vladi Republike Hrvatske se nalaze u točki 4, linka Neizvršene obaveze prema udruzi u dijelu Politika pod naslovom Suradnja.

SURADNJA S GRADOM ZAGREBOM


Dana 24.07.2013. godine uputili smo zahtjev na ruke gradonačelnika Grada Zagreba za hitno održavanje sastanka radi nekvalitetnog obavljanja poslova na zakupu poslovnih prostora Grada Zagreba. Održano je niz kontakata s odgovornim osobama, ali ne i s gradonačelnikom Milanom Bandićem koji jaj sastanak izbjegava iz nama nepoznatog razloga. Nakon nekoliko dana (10 do 15) nakon ove objave na našoj Internet stranici UDNG će prijaviti slučaj radi neodgovornog ponašanja gradonačelnika Grada Zagreba.
Temeljem rješenja mjerodavne inspekcije će se pokrenuti unutar UDNG odgovarajući postupci o kojima će građani biti informirani u nadolazećim vijestima, a dokazi će biti priloženi u prijepisu na linku Neispunjene obveze u dijelu za Grad Zagreb iz naslova Suradnja.


SADRŽAJ INTERNET STRANICE


Naša Internet stranica ima na naslovnoj stranici 6 naslova a to su: Naslovnica, O udruzi, Dokumenti, Suradnja, Tekuća regulativa i Kontakti.
1. Naslovnica
U prvom naslovu mogu građani doći do podataka koji jasno preciziraju stavove UDNG u odnosu ne svoju djelatnost i ciljeve a naslov se otvara sam nakon ulaska na našu web stranicu.
2. O udruzi
Drugi naslov ove stranice se dijeli na 7 linkova, a posljednji link ima 2 podlinka. U prvom linku imenovanog naslova građani mogu doći do podataka o djelatnosti UDNG, u drugom linku o ciljevima udruge, u trećem linku o članovima udruge, u četvrtom linku o tijelima udruge i njihovim aktivnostima a podijeljen je u četiri nova linka kod kojih se građani u prvom dijelu mogu upoznati o svim donesenim odlukama Upravnog odbora udruge, u drugom dijelu o svim odlukama Nadzornog odbora udruge, u trećem dijelu o svim odlukama Stručnog tima UDNG i u četvrtom dijelu o svim odlukama Povjerenstva za prijem i otpuštanje članova udruge. U petom linku građan mogu doznati sve o sjedištu udruge, u šestom linku o podružnicama udruge i u sedmom linku o društveno korisnom radu udruge koji je podijeljen na posebna dva dijela pod naslovom rad na edukaciji i rad po projektima. Rad na edukaciji sadrži sve aktivnosti udruge na edukacijama Stručnog tima UDNG kako bi mogli zadovoljiti u pružanju kvalitetne stručne pomoći građanima RH. Rad po projektima sadrži aktivnosti UDNG koje se službeno objavljuju u natječajima i ponudama u skladu sa propisima zakona. U osmom linku pod nazivom dokumenti građani mogu vidjeti Rješenje o radu udruge, Statut udruge na hrvatskom i engleskom jeziku i odobrenje za primjenu Statuta udruge.
3. Aktivnosti
Ovaj naslov ima 4 linka s tim da je posljednji četvrti link podijeljen na 2 dijela odnosno dva nova linka. U prvom linku ovog naslova građani mogu doći do podataka o prijavama građana u drugom linku, o načinu rada po prijavama građana u trećem linku i o potporama i donacijama s tim da su posebno izdvojene potpore a posebno donacije,
4. Suradnja
U Ovom naslovu pod nazivom „Suradnja“ građanima su pojašnjene aktivnosti UDNG koje se odnose na sveukupnu suradnju koja je podijeljena na 2 linka s tim da prvi link ima 4 dijela, a drugi ukupno 7 dijelova. Prvi link se odnosi na partnere UDNG od kojih prvi dio na Centar za kvalitetu OSKAR d.o.o., drugi na Hrvatsko društvo sudskih vještaka HDSV, treći na udrugu Veronika Vere (zaštita žrtava pravosuđa) kao glavne partnere, a četvrti dio se odnosi na ostale partnere. U drugom linku koji se odnosi na neispunjene obveze, prvi dio se odnosi na politiku i neispunjene obveze politike i udruge u međusobnim odnosima , drugi na medije i neispunjene obveze medija i udruge u međusobnim odnosima, trećem dijelu u odnosu na lokalnu upravu i samoupravu i neispunjene obveze te uprave i udruge u međusobnim odnosima, u četvrtom dijelu na državnu upravu i samoupravu i neispunjene obveze te uprave i udruge u međusobnim odnosima, u petom dijelu na agencije i neispunjenih obveza agencija i udruge u međusobnim odnosima, u šestom dijelu na Grad Zagreb i neispunjene obveze Grada Zagreba i udruge u međusobnim odnosima i u sedmom dijelu na ostale suradnje u međusobnim odnosima.
5. Tekuća regulativa
U Ovom naslovu građanima su pojašnjene aktivnosti UDNG koje se odnose na ukupan rad UDNG odnosno njene aktivnosti od njezinog osnutka i do aktivnog puštanja ove internet stranice u njezin rad i sve aktivnosti nakon ovjere projekta ove Internet stranice. Sve aktivnosti iz ovog naslova su razvrstane u 9 linkova. Prvi link se odnosi na najnovije vijesti UDNG, drugi na vijesti UDNG, treći na priopćenja UDNG, četvrti na rad po glavnom projektu UDNG, peti na odnose UDNG s EU, šesti na pozive i natječaje, sedmi na ambleme i osmi na znakove i deveti na slike.
6. Kontakti
U ovom naslovu građanima su pojašnjeni svi kontakti koji se odnose na osobe s kojima je moguće komunicirati unutar UDNG. Pritiskom na ovaj naslov se na prvoj stranici pojavljuju potrebni kontakti s predstavnicima tijela UDNG, a klikom na ime i prezime predstavnika se pojavljuju i njihovi životopisi. Osim kontakata putem mobilnih telefona je moguć kontakt putem elektronske pošte sa svim osobama predviđenim za kontakte između UDNG i građana kao i kontakti s predsjednicima podružnica osnovanim u UDNG.

Zagreb, rujan 2013

PRVE VIJESTI

Poštovani građani i građanke, dobro nam došli na našu web stranicu www.udng.hr!


Našu stranicu možete koristiti po svim njenim naslovima i linkovima koje smo prilagodili Vašim potrebama za kvalitetno rješavanje svih korupcijskih i diskriminacijskih postupaka koje želite otkloniti.
Sve što je rečeno na našim linkovima mogu koristiti unutar Republike Hrvatske i naši Hrvatski građani koji su nastanjeni u inozemstvu.
Na našoj web stranici smo za sada ustrojili 12 naslova koji su napisani na naslovnoj stranici velikim slovima.
U imenovanih 12 naslova smo ustrojili ukupno 52 linka koji se dobiju klikom na željene naslove na prednjoj stranici naše UDNG.
Temelj za sastav svakog našeg linka je dokumentiran sa dokazima koji se odnose na dokumente i zapise po kojima su ti dokumenti doneseni a koji potvrđuju vjerodostojnost tog dokumenta.
Na prednjoj strani naše web stranice možete vidjeti naša zalaganja koja su jasno napisana velikim slovima po kojima čete nas prepoznati u odnosu na aktivnosti se zalažemo a kod kojih smo protiv.
Posebno napominjemo da je naš poseban cilj ustrojstvo kvalitete po strukama radi kvalitetnog pružanja stručne pomoći građanima.
Neke naše linkove nismo uspjeli ustrojiti za njihovo početno djelovanje ali si kao vlasnici ove web stranice dajemo za pravo da ih prilagodimo daljnjim potrebama u našem radu i potom ustrojimo.
Naša UDNG ima svoje tijelo čiji bi ustrojbeni oblik mogao biti za primjer drugim udrugama i organizacije a o tome se možete uvjeriti uvidom u naš link tijela udruge.
Sve o aktivnostima tih tijela možete vidjeti u našem naslovu ODLUKE TIJELA UDRUGE.
Kada ustrojimo sve naše elektronske pošte unutar UDNG posebno čemo Vas izvijestiti radi lakšeg komuniciranja.
Želimo Vam ugodan provod čitajući naše aktivnosti i uključenje u naš rad jer je ova UDNG otvorena za sve naše građane.

Zagreb, kolovoz 2013